Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013

Var dannelsen av regjeringen Solberg uttrykk for et stemningsskifte blant norske velgere? Hadde velgerne beveget seg mot høyre? Skyldtes Miljøpartiet de Grønnes inntreden på Stortinget en ny grønn bølge? Var «regjeringsslitasje» årsaken til at den rødgrønne regjeringen tapte valget, eller ønsket velgerne en ny politisk kurs?

Dette er noen av temaene professor Bernt Aardal, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, forsker Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning og deres medforfattere tar for seg i boken "Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013."

 

Se innholdsfortegnelsen og les førstekapitlet.

 

Publisert 17. sep. 2015 11:08 - Sist endret 24. sep. 2015 15:17