Zigne Signifikanstesting som app!

Nå kan du sjekke om prosentforskjeller i surveyundersøkelser er statistisk signifikante eller ikke på din mobiltelefon, nettbrett eller i nettleseren. Les mer om Zigne signifikanstesting. Zigne kan lastes ned fra Google Play eller App Store eller kjør nettversjonen. Den finnes også i en versjon for Windows.

Publisert 28. sep. 2015 12:43 - Sist endret 15. jan. 2018 10:51