Mister regjeringspartiene alltid oppslutning ved neste fylkestingsvalg?

I kjølvannet av høstens lokalvalg reises spørsmålet om regjeringspartienes tilbakegang skyldes lokale forhold i de enkelte kommunene, eller om regjeringspartiene opplever en form for "slitasje". Ser vi på de fem siste fylkestingsvalgene og sammenligner regjeringspartienes oppslutning med stortingsvalget to år tidligere, får vi følgende resultat.

Endring i regjeringspartienes oppslutning fra stortingsvalg til fylkestingsvalg

Viser et stolpediagram med endring fra stortingsvalg til fylkestingsvalg i prosentpoeng.

 

Som figuren viser, taper regjeringspartiene oppslutning ved neste valg. Den sittende regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet tapte noe mer enn de foregående regjeringene, omtrent på nivå med Bondeviks samlingsregjering i 2003.

 

Publisert 17. sep. 2015 13:13 - Sist endret 17. sep. 2015 13:13