LAVINIA - nettverktøy som gjør det mulig å forstå valgordningens betydning

Lavinia er et nettbasert dataverktøy som gjøre det mulig å simulere stortingsvalg ved å variere ulike deler av valgordningen. Hensikten med Lavinia er å skape en dypere forståelse for hvordan valgsystemet – som en viktig del av vårt demokrati – virker. Programmet er basert på læring gjennom praktiske øvelser. Ved å justere på innstillingene kan du se hvordan de ulike delene av valgordningen påvirker resultatene, og hvilke partier som vinner eller taper på forandringene.

Gå til lavinia.no

Les mer om lavinia.no

Publisert 4. sep. 2020 14:16 - Sist endret 15. sep. 2020 13:40