Deltakere i Politisk konvergens eller polarisering i avanserte industrisamfunn?