Aktuelle saker

Publisert 13. mars 2018 16:07

Jacob Torfing (Universitetet i Roskilde) deltar på seminar om innbyggermedvirkning for bedre implementering av politiske beslutninger,  i regi av Partnerforum

 

Publisert 23. sep. 2016 12:29

Invitasjon til arbeidsgruppe med tema "Nye politikerroller og politiske styreformer i nordiske kommuner", på NOPSA-koneransen i Odense, Danmark 8.-11.august 2017.

Call for papers starter: 30. september 2016

Frist for paperforslag: 15.januar 2017

Paperforslag sendes til Signy Irene Vabo (s.i.vabo@stv.uio.no) eller Eva Sørensen (eva@ruc.dk)

For ytterigere informasjon, se hjemmeside til NOPSA.

 

 

Publisert 23. sep. 2016 12:29

Som en del av forstudien i prosjektet søker vi i disse dager etter eksempler tiltak i kommunene som retter seg inn mot å styrke de folkevalgtes rolle. Vi har kontaktet en rekke folk som vi tror har oversikt over hva som skjer i kommunene. Vi annonserer også i ukens utgave av Kommunal Rapport.

Publisert 23. sep. 2016 12:28

I forbindelse med annonsen i Kommunal Rapport, hvor vi ber om å bli kontaktet av kommuner som har gode eksempler på tiltak som er igangsatt for å styrke lokalpolitikernes rolle, ble vi intervjuet om POLECO-prosjektet i samme avis. Intervjuet finner du her.

Vi ser med interesse at behovet for fornyelse blir understreket i «Lederen» i Kommunal Rapport. Du finner lederen her.