PLUREQ-Gender equality, cultural diversity, religious pluralism: State policies and feminist interventions (avsluttet)

Prosjektet PLUREQ studerer hvordan politikkutvikling for likestilling foregår.

Om prosjektet

Prosjektet finansieres av IMER-programmet i Norges Forskningsråd, og er ledet av professor Hege Skjeie.

Les mer om prosjektet og dets deltakere på prosjektets nettside.

 

 

 

 

Publisert 24. sep. 2010 15:23 - Sist endret 16. nov. 2016 15:12