Norsk atomberedskap og atomvåpen

Foredrag av Astrid Liland og Øyvind G. Selnæs, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Atomsikkerhet og beredskap er en vedvarende utfordring for Norge. I dagens sikkerhetspolitiske bilde er bruk av atomvåpen i våre nærområder en relevant utfordring. I dette foredraget vil vi få et klarere bilde av norsk arbeid for sikkerhet og beredskap.

Påmelding

Publisert 9. aug. 2019 13:18 - Sist endret 9. aug. 2019 14:05