Core: Kjernemiljø for likestillingsforskning (avsluttet)

Om prosjektet

Core er et flerfaglig forskningsmiljø, og har med både statsvitere, sosiologer og økonomer. Forskere fra  Institutt for samfunnsforskning og fra UiO deltar. Vi tilbyr veiledning og kontakt med et spennende forskningsmiljø.

Eksempler på aktuelle oppgave-temaer innenfor temaet Likestillingspolitikk kan være:

  • Hva betyr internasjonale føringer  for utviklingen av norsk likestillingspolitikk? Det kan for eksempel gjelde gjennomføringen av EU-direktiver, bruken av EUs likestillingsekspertise, eller deltakelsen i FNs rapporteringssystem .
  • Hva betyr nordisk samarbeid for utvikling av likestillingspolitikk? Det kan for eksempel gjelde regjerings-/forvaltningsnivå, partinivå eller sivilsamfunn.
  • Hva betyr høyre-venstredimensjonen i likestillingspolitikken? Det kan for eksempel gjelde partienes holdninger til likestillingspolitikk, likestillingsholdninger i befolkningen, eller utforming av offentliglikestillingspolitikk under ulike regjeringer.

 

Det er mulig for masterstudenter som vil skrive oppgave om likestillingspolitikk å knytte seg til Core: Kjernemiljø for likestillingsforskning. Core vil gjerne knytte til seg studenter som planlegger å skrive masteroppgave innenfor tematikken Likestillingspolitikk.

 

Emneord: Likestillingspolitikk, EU
Publisert 29. jan. 2015 14:04 - Sist endret 9. okt. 2018 10:36