Deltakere i Parlamentarismens utvikling og dens politiske konsekvenser