Deltakere i Politikk, byråkrati og organisasjon

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Jostein Askim Professor +47 22855169 46765278 jostein.askim@stv.uio.no Reformer, politisk ledelse, styring
Tobias Bach Professor +4722854762 tobias.bach@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Sentraladministrasjon, Nordic
Harald Baldersheim Professor emeritus +4791690434 (mob) harald.baldersheim@stv.uio.no Komparativ politikk, Offentlig politikk og administrasjon, Valg og Demokrati, Bypolitikk, Europeisk forvaltning og demokrati, Regionalisering
Elin Lerum Boasson Professor +47 22841710 e.l.boasson@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Europeisering, Europeisk Integrering, Institusjonell teori, Klimapolitikk, Energipolitikk
Tom Christensen +47 22855163 tom.christensen@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Institusjonell teori, Sentralforvaltningen, Offentlige reformer, Komparative reformer, New Public Management, Post-NPM
Morten Egeberg Professor emeritus +47 22858887 morten.egeberg@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Sentraladministrasjon, EU-administrasjon, Forvaltningspolitikk, Organisasjonsteori
Åse Gornitzka Prorektor 22856036 prorektor@uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Reformer, EU, Kunnskapsorganisasjoner
Jens Jungblut Førsteamanuensis +47-22856258 jungblut@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Institusjonell teori, Utdanningspolitikk
Jan Erling Klausen Førsteamanuensis +47 22855191 +4798605012 (mob) j.e.klausen@stv.uio.no OPA, Offentlig politikk og administrasjon, Kommunalpolitikk, stat-kommunerelasjoner, miljø- og ressursforvaltning, Nordic
Kristoffer Kolltveit Førsteamanuensis +47 22855604 41 52 10 52 kristoffer.kolltveit@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Sentralforvaltningen, Post-NPM, Nordic, Forvaltningspolitikk
Leif Erlend Holmen Kårtvedt Stipendiat l.e.h.kartvedt@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Kommunalpolitikk, Forvaltningspolitikk, Organisasjonsteori
Ari Mamshae
Jonas Lund-Tønnesen Stipendiat jonas.lund-tonnesen@stv.uio.no
Signy Irene Vabo Professor +47 22854430 97516395 s.i.vabo@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Kommunalpolitikk, Forvaltningspolitikk, Demokrati, Velferdsstat, Nordic