Vi forsker på: Statsvitenskap

Statsvitenskap er studiet av politiske prosesser og institusjoner, både lokalt, nasjonalt og globalt.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Statsvitenskapen beskriver og forklarer hvordan politiske interesser brytes mot hverandre, hvordan verdier blir formet, og hvordan styringssystemer virker. Det er et studium av maktkamp, men også av betingelsene for samarbeid og fellesskap innen grupper og mellom grupper. Politiske fenomener er sentrale for statsvitenskapen som fag, mens metodene, analysemåtene og teoriene varierer. I praksis er statsvitenskapen inndelt i ulike hovedområder – som komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon, internasjonal politikk og politisk teori. Mye forskning og undervisning går likevel på tvers av disse hovedområdene. I mange land ble statsvitenskapen skilt ut fra andre samfunnsfag før første verdenskrig. Faget har likevel atskillig lengre røtter, tilbake til antikken og renessansen. Studiet av styreformer – demokrati og diktatur – er et av statsvitenskapens klassiske og evige emner. I Norge har statsvitenskap vært eget universitetsfag fra 1947.

Publisert 7. okt. 2010 14:37 - Sist endret 21. okt. 2020 15:25