Vi forsker på: Politisk teori

Politisk teori er et tematisk område der man dels utvikler og anvender normativ politisk teori, og dels analyserer begreper og forklaringsmåter i deskriptiv statsvitenskap.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Politisk teori deles inn i fire underområder

  • analyse av politiske ideer
  • politisk etikk og normativ teori
  • konstitusjonelle studier
  • vitenskapsfilosofi

Analyse av politiske ideer

Dette området omhandler ideer fra både filosofi og alminnelig debatt. Her studeres oppbygningen av argumentasjon og innretningen på kommunikasjon, så vel som den psykologiske dimensjonen ved politisk meningsdannelse

Politisk etikk og normativ teori

Omårdet dreier seg om sosial og politisk rettferdighet, innenfor og mellom stater,  fra prioritering i helsevesenet til fordeling av territorium, fra valg av politiske virkemidler, for eksempel økonomiske sanksjoner og militærmakt, til utforming av institusjonelle retningslinjer.

Konstitusjonelle studier

Her utføres både forskning om det norske politiske systemet og komparative undersøkelser av forfatninger. Mye av interessen retter seg mot demokratiteori og demokratiske styreformer, herunder forholdet mellom myndighetsorganer på ulike nivåer, fra det lokale til det globale.

Vitenskapsfilosofi

Tematikken spenner fra epistemologiske spørsmål som knytter seg til blant annet empirisk begrunnelse og forklaring av handling, til ontologisk analyse av institusjoner og andre sosiale fenomener

Forskningsprosjekter

Publisert 5. okt. 2010 14:08 - Sist endret 8. mars 2021 08:59