Vi forsker på: Komparativ politikk

Komparativ politikk fokuserer på politiske systemer og forhold i ulike land. Vi ser særlig på hvordan politiske institusjoner, gjennom økonomiske og kulturelle betingelser, holdninger og verdier, danner grunnlag for ulike politiske beslutninger, som igjen påvirker stabiliteten til eksisterende institusjoner.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Komparativ politikk har tre underområder

  1. Politisk atferd, konfliktlinjer og offentlig opinion
  2. Politiske institusjoner
  3. Utvikling, demokratisering og konfliktstudier

Politisk atferd, konfliktlinjer og offentlig opinion

  • Dette underområdet omfatter studier av nasjonale og lokale valg i Norge og i andre land, Vi analyserer blant annet politisk deltakelse, holdninger og verdier, og hvordan dette påvirker og påvirkes av sosial strukturer, sosiale og økonomiske endringsprosesser og media.

Politiske institusjoner

  • Vi forsker på hvordan institusjoner strukturerer interaksjon og maktbalanse mellom politiske aktører, og i hvilken grad dette fører til ulike politiske utfall.  Dette inkluderer studier av politiske partier og interessegrupper, og hvordan disse påvirker representasjon og ansvarlighet i demokratiske systemer. Nominasjonsprosesser, medier og agendasetting inngår også.

Utvikling, demokratisering og konfliktstudier

  • Dette underområdet omfatter temaer som demokratiseringsprosesser, menneskerettigheter og sosial ulikhet, samt borgerkrig, politisk vold og terrorisme. Statsutvikling og regimeendring, betingelser for demokratisering og regionale utviklingsmønstre, og forholdet mellom politisk og økonomisk utvikling står sentralt. Nasjonal identitet, immigrasjon og forholdet mellom etniske grupper er viktige temaer.
  • Dette underområdet er beskrevet mer på egen nettside.  

Forskningsprosjekter

Publisert 29. sep. 2010 13:55 - Sist endret 30. nov. 2020 15:07