Vi forsker på: Internasjonal politikk

Studiet av internasjonal politikk tar for seg staters utenrikspolitikk, relasjoner mellom stater, og rollene til andre typer aktører, i første rekke inter- og transnasjonale institusjoner og nettverk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Staters utenrikspolitikk

Studiet av staters utenrikspolitikk har to hovedformål

  • beskrive karakteristiske trekk ved den utenrikspolitikk en bestemt type stat fører.
  • forklare forskjeller og likheter i utenrikspolitiske orienteringer eller atferd.

Relasjoner mellom stater studeres dels med referanse til generelle kategorier som konflikt og samarbeid, dels med fokus på bestemte typer prosesser som forhandlinger og integrasjon.

Internasjonale institusjoner

Studiet av internasjonale institusjoner, som regimer og organisasjoner, er konsentrert om to hovedspørsmål

  • Hvorfor etableres organisasjoner og regimer på noen saksområder og i visse situasjoner, og hvordan kan vi best forklare likheter og forskjeller i utforming?
  • Hvorfor ”lykkes” noen institusjoner bedre enn andre? Transnasjonale (ikke- statelige) organisasjoner og nettverk har interesse dels for den innflytelse de kan øve over statlig politikk ofte på grunn av de styrings- og kontrollfunksjonene de selv ivaretar.

Forskningsprosjekter

 

Publisert 5. okt. 2010 13:38 - Sist endret 30. nov. 2020 15:02