Om bloggen

Dette er en blogg for fortløpende analyse og kommentarer til politiske hendelser og utviklingstrekk fra hele verden. Ansvarlige redaktører er stipendiat Anders Ravik Jupskås og professor Raino Malnes. Dersom du ønsker å bidra med en tekst, kan den sendes til en av redaktørene.

(Fra venstre:) Caesar, Machiavelli, Richelieu, Napoléon Bonaparte, Churchill og Kissinger. Kilde: Alaiche /Wikicommons

Politikk har konservativ grunntone. Institusjoner, partier og velgere er trege. Ikke desto mindre kan radikale forandringer komme på kort tid. Selv når den konservative grunntonen dominerer, vil mye kunne skje i løpet av noen dager. Naturkatastrofer, terrorangrep eller finanskriser kan snu opp ned på politikken; sosial misnøye kan flamme opp; partier kan kaste ledere og slå inn på ny kurs; politikere kan falle i unåde eller falle for eget grep. Da er en uke skjellsettende.

Men hverdagslig politikk har også dramatikk i seg. Regjeringer kjemper uavbrutt for å sikre gjenvalg, partier for å øke oppslutningen, sosiale bevegelser for å bevare sitt momentum. For å  forstå det som skjer innenfor land eller organisasjoner (som EU og FN), må man både følge med fra dag til dag og dykke dypt ned i viktige hendelser.

På denne bloggen vil stipendiat Anders Ravik Jupskås, professor Raino Malnes og andre ansatte ved Institutt for statsvitenskap (Universitetet i Oslo) gjøre begge deler. Her er det rom for små og store spørsmål om vesentlige trekk ved aktuell politikk.

Alle tekstene på bloggen står for forfatternes egen regning. Innleggene er ikke uttrykk for holdninger eller synspunkter som kan tillegges Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Publisert 28. mars 2011 15:28 - Sist endret 4. aug. 2021 10:53