Et tilbakeblikk på «Hjernevask»

Debatten i kjølvannet av "Hjernvask" var viktig, og er det fortsatt, skriver Øyvind Østerud.

Hvilken rolle spiller biologiske forklaringsmodeller i samfunnsvitenskapen? Bildet: Joseph Mallord William Turners maleri "Lucerne from the Lake". Kilde: Wikicommons

Det er fem år siden den såkalte Hjernevaskdebatten. Harald Eia hadde en programserie i NRK om vi er «født sånn eller blitt sånn» med særlig vekt på kjønn. Hvor skandaliserende var programmene for de norske forskerne som ikke ville akseptere biologiske forklaringer på kjønnsforskjeller?

Av Øyvind Østerud, professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Publisert 24. apr. 2015 15:10 - Sist endret 30. okt. 2020 10:09