Hvorfor det er dumt å harselere over islam

Har harselering over islam forandret en eneste fanatisk muslim til et lyttende menneske? spør Raino Malnes i Agenda Magasin

Raino Malnes

Etisk opprydding

Det er dumt å harselere over islam, fordi harseleringen kan gjøre det vanskeligere enn det ellers ville vært, å få slutt på omskjæring av barn, barneekteskap, kvinnediskriminering og annet som forekommer blant muslimer. Dette bør det snarest mulig bli slutt på, ikke fordi det strider mot «våre» verdier, men fordi det simpelthen er galt. Det trengs, kort sagt, en viss etisk opprydding. (Den trengs blant flere enn muslimer og er selvsagt like viktig overalt.)

Dårlig folkeskikk

Harseleringen over islam er ikke bare dum med tanke på å få til etisk opprydding. Den er også grum. Det er dårlig folkeskikk å gjøre narr av noe som andre setter høyt. Sant nok kan det være fristende å gjøre det (Jeg har gjort det i andre sammenhenger.) Ikke desto mindre bør man stort sett la det være. Men la oss holde dårlig folkeskikk utenfor denne gangen og konsentrere oppmerksomheten om dumskap.

Tillatt i henhold til skreven lov

Jeg forutsetter at ingenting ved muslimsk tro eller praksis står i veien for etisk opprydding, og jeg konstaterer at denne forutsetningen er oppfylt. Mange muslimer har sluttet – eller aldri begynt – å omskjære sine barn, arrangere barneekteskap eller diskriminere kvinner.

Det burde være unødvendig – men jeg har erfart at det er klokt – å si med rene ord at mye av som er dumt, bør være tillatt i henhold til skreven lov. Det bør for eksempel være tillatt å harselere over så godt som alt – kanskje absolutt alt. De som mener det er opplagt at ingen kan klandres det aller minste for å gjøre noe lovverket tillater, kan slutte å lese nå.

Les mer

Malnes' artikkel ble opprinnelig publisert i Agenda Magasin 8. januar 2016. Du kan lese hele artikkelen her.

Publisert 1. feb. 2016 12:00