English version of this page

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap

Konferansen er utsatt grunnet nye koronarestriksjoner. Informasjonen som følger er tentativ.

Etter et års opphold kan Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) endelig ønske velkommen til Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, 15.-17.juni 2022.

Foto: Anders Lien/UiO

Fagkonferansen er en årlig møteplass for statsvitere ved norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Deltakelse krever opplasting og fremleggelse av artikkelutkast. En viktig hensikt med konferansen er å gi yngre og etablerte forskere anledning til å presentere og få tilbakemeldinger på vitenskapelige arbeider på vei mot publisering i tidsskrifter eller som bokkapitler, på norsk eller engelsk.

Tentativt program

Onsdag 15.juni

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.45

16.15-18.00

Ankomst og registrering

Lunsj

Plenumssesjon: Stortingsvalget 2021

Arbeidsgrupper

Torsdag 16.juni

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-18.00

20.00-22.00

Arbeidsgrupper

Lunsj

Arbeidsgrupper

Festmiddag, Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Fredag 17.juni

09.00-11.30

11.30-12.30

Arbeidsgrupper

Lunsj

Plenumssesjon

Årets plenumsesjon handler om Stortingsvalget 2021, med innlegg fra førsteamanuensis Jørgen Bølstad (UiO), professor Elisabeth Ivarsflaten (Universitetet i Bergen) og førsteamanuensis Jonas Stein (UiT Norges arktiske universitet). Ordstyrer for plenumsdiskusjonen er professor Bjørn Erik Rasch (UiO). 

Arbeidsgrupper

Konferansen er organisert i fire arbeidsgrupper, med innretning og gruppeledelse som angitt under. Ved påmelding angir man ønsket arbeidsgruppe, tittel på innlegg, og et kort sammendrag (opptil 250 ord). Innlegget kan gjerne skrives på norsk, men man må være forberedt på å presentere og diskutere på engelsk dersom én eller flere deltakere ikke behersker norsk som arbeidsspråk. Hver deltaker vil få i oppgave å være opponent på minst ett innlegg. Lenke til påmelding, opplasting og nedlasting av papirer er angitt under.

1. Internasjonal politikk

Gruppeledere: Kristin Ven Bruusgaard (k.v.bruusgaard@stv.uio.no) og James Cameron (j.j.j.cameron@stv.uio.no) (begge ved UiO). Gruppen ønsker teoretiske og empiriske arbeider om internasjonale relasjoner og politikk, internasjonale organisasjoners funksjon og virkemåte, internasjonalisering og globalisering, sikkerhetspolitikk og internasjonale konflikter.

2. Komparativ politikk

Gruppeledere: Felix Haass (felix.haass@stv.uio.no), Solveig Hillesund (solveig.hillesund@stv.uio.no), Jean Lachapelle (jean.lachapelle@stv.uio.no​) og Peter Egge Langsæther (p.e.langsather@stv.uio.no) (alle ved UiO). Gruppen ønsker arbeider innenfor komparativ politikk, bredt definert. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, arbeider som omhandler politisk atferd (offentlig opinion, medier, partier og velgere, og samspillet mellom disse), institusjoner og regimer (styringssystemer, demokratisering) og konflikt (borgerkrig, protester, sosiale bevegelser).

3. Offentlig politikk og administrasjon

Gruppeledere: Kristoffer Kolltveit (kristoffer.kolltveit@stv.uio.no), Jostein Askim (jostein.askim@stv.uio.no) og Jens Jungblut (j.p.w.jungblut@stv.uio.no) (alle ved UiO). Gruppen ønsker velkommen arbeider om alle aspekter ved offentlig politikk og administrasjon. Dette inkluderer (men er ikke begrenset til) ulike sider ved nasjonale, regionale eller lokale politiske og administrative institusjoner, samt holdninger til, utforming av eller konsekvenser av offentlig politikk.

4. Politisk teori

Gruppeleder: Fredrik D. Hjorthen (UiO) (f.d.hjorthen@stv.uio.no). Gruppen ønsker velkommen arbeider innenfor normativ politisk teori, politisk etikk og idéhistorie, samt grunnlagsproblemer innen statsvitenskapen. Det stilles ikke krav til bestemte metodiske tilnærminger.

Påmelding og frister

Frist for påmelding, med tittel og sammedrag: 1. november 2021. 

Lukket for påmelding

Frist for opplasting av fulltekst: 1. desember 2021. Du vil motta lenke for opplasting i Teams senest 1.desember.

Ingen deltakeravgift - konferansedeltakelse, lunsjer og festmiddag er gratis.  

Overnatting

Deltakere bestiller evt. overnatting selv. 

Rom er holdt av på Scandic Solli til og med 8. desember 2021. Pris for enkeltrom er kr 1250/natt, dobbeltrom kr 1450/natt ved angivelse av kode BUNI050122.

Arrangementskomité

Professor Tora Skodvin (leder), rådgiver Ilze Gehe, rådgiver Linda Gulli og professor Olav Schram Stokke (alle ved UiO).

Publisert 12. okt. 2021 11:14 - Sist endret 10. des. 2021 14:10