English version of this page

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap

Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) ønsker velkommen til Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, 15.-17.juni 2022.

Foto: Anders Lien/UiO

Fagkonferansen er en årlig møteplass for statsvitere ved norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Deltakelse krever opplasting og fremleggelse av artikkelutkast. En viktig hensikt med konferansen er å gi yngre og etablerte forskere anledning til å presentere og få tilbakemeldinger på vitenskapelige arbeider på vei mot publisering i tidsskrifter eller som bokkapitler, på norsk eller engelsk.

Program

Onsdag

15.juni

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.45

16.15-18.00

19.00-23.00

Ankomst og registrering, foajeen Georg Sverdrup.

Lunsj

Plenumssesjon: Stortingsvalget 2021, Aud 1.

Arbeidsgrupper

Festmiddag, Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Aperitif from 19.00, dinner at 20.00.

Torsdag 

16.juni

09.00-13.00

13.00-14.00

14.00-18.00

Arbeidsgrupper

Lunsj

Arbeidsgrupper

Fredag

17.juni

09.00-11.30

11.30-12.30

Arbeidsgrupper

Lunsj

Plenumssesjon

Årets plenumsesjon handler om Stortingsvalget 2021, med innlegg fra førsteamanuensis Jørgen Bølstad (UiO), professor Elisabeth Ivarsflaten (Universitetet i Bergen) og professor Anders Todal Jenssen (NTNU). Ordstyrer for plenumsdiskusjonen er professor Bjørn Erik Rasch (UiO). 

Arbeidsgrupper

Konferansen er organisert i fire arbeidsgrupper, med innretning og gruppeledelse som angitt under. Ved påmelding oppgir man ønsket arbeidsgruppe, tittel på innlegg, og et kort sammendrag (opptil 250 ord). Innlegget kan gjerne skrives på norsk, men man må være forberedt på å presentere og diskutere på engelsk dersom én eller flere deltakere ikke behersker norsk som arbeidsspråk. Hver deltaker vil få i oppgave å være opponent på minst ett innlegg. Lenke til påmelding, opplasting og nedlasting av papirer er angitt under.

1. Internasjonal politikk

Gruppen ønsker teoretiske og empiriske arbeider om internasjonale relasjoner og politikk, internasjonale organisasjoners funksjon og virkemåte, internasjonalisering og globalisering, sikkerhetspolitikk og internasjonale konflikter.

Gruppeledere: James Cameron and Kristin Ven Bruusgaard

2. Komparativ politikk

Gruppen ønsker arbeider innenfor komparativ politikk, bredt definert. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, arbeider som omhandler politisk atferd (offentlig opinion, medier, partier og velgere, og samspillet mellom disse), institusjoner og regimer (styringssystemer, demokratisering) og konflikt (borgerkrig, protester, sosiale bevegelser).

Gruppeledere: Felix HaassPeter Egge Langsæther og Martin Søyland

3. Offentlig politikk og administrasjon

Gruppen ønsker velkommen arbeider om alle aspekter ved offentlig politikk og administrasjon. Dette inkluderer (men er ikke begrenset til) ulike sider ved nasjonale, regionale eller lokale politiske og administrative institusjoner, samt holdninger til, utforming av eller konsekvenser av offentlig politikk.

Gruppeledere: Jens Jungblut og Kristoffer Kolltveit

4. Politisk teori

Gruppen ønsker velkommen arbeider innenfor normativ politisk teori, politisk etikk og idéhistorie, samt grunnlagsproblemer innen statsvitenskapen. Det stilles ikke krav til bestemte metodiske tilnærminger.

Gruppeleder: Fredrik D. Hjorten

Påmelding og frister

Frist for påmelding, med tittel og sammedrag: 4.april 2021. 

Frist for opplasting av fulltekst: 1. juni 2022. Du vil motta lenke for opplasting i Teams senest 1.juni.

Påmeldingen er nå stengt

Ingen deltakeravgift - konferansedeltakelse, lunsjer og festmiddag er gratis.  

Overnatting

Deltakere bestiller evt. overnatting selv. 

 

Arrangementskomité

Professor Tora Skodvin (leder), rådgiver Ilze Gehe, rådgiver Linda Gulli og professor Olav Schram Stokke (alle ved UiO).

Publisert 12. okt. 2021 11:14 - Sist endret 16. juni 2022 11:59