Disputas: Hans Morten Haugen

Dr.jur., cand.polit. Hans Morten Haugen vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.: Majoritetskirker i den offentlige samtalen om immigrasjon og minoritetsintegrering i Skandinavia

Portrettbilde av kandidaten.

Digital disputas

Disputasen vil være tilgjengelig som Zoom-webinar. Du kan laste ned Zoom eller bruke nettleseren. Informasjon til publikum finnes her

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål. Dette gjøres ved å varsle disputasleder i chatten i pausen, og deretter trykke "Raise hand" når disputasleder åpner for dette mot slutten av disputasen. Du vil da få mulighet til å vise video og stille spørsmålet muntlig. 

Klikk her for å se disputasen 7. februar kl. 12.15

 

Prøveforelesning over tildelt tema
 
Tittel: "Religion som politisk skillelinje. Hvordan har denne skillelinjen over tid kommet til uttrykk i ulike land?"
 

Prøveforelesning over selvvalgt tema

Tittel: "Hvorfor tematiserer FNs spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet «danskhet»?"

 

Bedømmelseskomité

 

Disputasleder

 

Mer informasjon

Pressemelding (norsk)

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

 

Publisert 21. jan. 2022 15:03 - Sist endret 8. feb. 2022 09:31