Disputas: Lena P. Kvarving

M.A. Lena P. Kvarving ved Forsvarets høgskole og Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Gender Perspectives in the Armed Forces and Military Operations: An uphill battle. Cultural, structural and functional factors that prevent or promote implementation of UNSCR 1325 in the Norwegian Armed Forces and NATO

Bildet kan inneholde: uniform, militær rang, militæruniform, militær offiser, offisielt.
Foto: Torbjørn Kjosvold

Prøveforelesning

Sted: Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Kl. 10:15 - 11:00

Tema: Beyond a joke: can militarism be gender-neutral in the 21st century?

Disputas

Sted: OBS, NYTT LOKALE: Helga Engs hus, Auditorium 2

Kl. 13:15 - 16:00

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Vron Ware, Kingston University
  • Professor Paul Higate, University of Bath
  • Professor Robert Huseby, Universitetet i Oslo

Disputasleder:

  • Forskningsleder og professor Jostein Askim, Universitetet i Oslo

Veileder:

  • Professor Raino Malnes, Universitetet i Oslo
  • Professor Gunhild H. Gjørv, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

 

Forsvarets maskuline kultur - et demokratisk problem?

Norske regjeringer har hatt tydelige ambisjoner om å være internasjonalt ledende på tematikken kvinner, fred og sikkerhet. Snart 20 år etter resolusjon 1325 ble enstemmig vedtatt i FNs sikkerhetsråd, har Forsvaret enda ikke implementert den, hverken internt i organisasjonen eller eksternt i operasjoner.

I sin doktoravhandling avdekker Lena P. Kvarving vesentlige kulturelle, strukturelle og funksjonelle faktorer som forklarer hvorfor Forsvaret ikke løser oppdragene de har fått.

Forsvaret er preget av en hegemonisk maskulin kultur som motsetter seg endring og tillater nedprioritering og latterliggjøring av tematikk og personell knyttet til kvinner, fred og sikkerhet.

Som en konsekvens mangler det en helhetlig plan for implementering, men også manglende kommando og kontroll knyttet til de oppgavene som har blitt gitt.

Det aksepteres at rapporter skjønnmales, at finansiering brukes til andre tema, og manglende oppgaveløsning får ingen konsekvenser.

De fremskritt som har blitt gjort, har ofte vært avhengige av individuelle pådrivere, eller direkte press fra Forsvarsdepartementet. Men selv om Forsvarsdepartementet offentlig har uttrykt stor frustrasjon over Forsvarets maskuline kultur og manglende fremdrift, så har heller ikke departementet stilt Forsvarets ledelse til ansvar for manglende implementering.

Kvarving viser til at endring av organisasjonskultur krever kunnskap og bevissthet, og at et viktig teoretisk prinsipp i endringsledelse er konsekvenser, noe som mangler i arbeidet. Kvarving hevder at teorier om kjønn har tydeliggjort hvorfor ikke prinsippene om endringsledelse har blitt etterlevd.

NATOs eksperter på tematikken beskriver lignende utfordringer i sin organisasjon, men de har gjort større fremskritt enn det norske Forsvaret. De uttrykker frustrasjon over norske offiserer i NATO og den manglende forpliktelsen det norske Forsvaret viser, i og med Norge var forventet å skulle lede an på tematikken i alliansen.

Publisert 30. juli 2019 10:37 - Sist endret 30. okt. 2020 09:59