Disputas: Stian Kjeksrud

Master i internasjonale relasjoner Stian Kjeksrud ved Forsvarets forskningsinstitutt og Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:Using force to protect civilians. A comparative analysis of United Nations military protection operations

Bildet kan inneholde: Hår, Ansiktshår, Skjegg, Panne, Bart.
Foto: Privat

Prøveforelesning

Sted: Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Kl. 10:15 - 11:00

Tema: Protecting populations from non-lethal threats: strategies and limitations of international military protection operations

Disputas

Sted: Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Kl. 13:15 - 16:00

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Gunhild H. Gjørv, UiT Norges arktiske universitet
  • Reader Stuart Griffin, King's College London
  • Førsteamanuensis Francesca R. Jensenius, Universitetet i Oslo

Disputasleder:

  • Professor emeritus Per Kristen Mydske, Universitetet i Oslo

Veiledere:

  • Professor Scott Gates, Universitetet i Oslo
  • Dr. Annika Hansen, Center for International Peace Operations

 

FN-styrker lykkes med å beskytte sivile

FN-styrker lykkes oftere enn antatt med å beskytte sivile mot vold. Det er funnene som nå legges frem i en ny doktoravhandling.

Basert på analyser av 200 militære operasjoner i Afrika fra 1999 til 2017 finner seniorforsker Stian Kjeksrud ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) at FN-styrker lykkes med å beskytte sivile like ofte som de feiler.

Funnene utfordrer vår oppfatning om at de stort sett mislykkes med sin viktigste oppgave.

Til tross for det overraskende positive funnet, viser også avhandlingen at styrkene på langt nær er i stand til å respondere på alle hendelser der sivile blir drept og skadet av væpnede grupper.   

Kjeksrud finner også at effektiv beskyttelse i stor grad avhenger av FN-styrkers evne til å forstå hvorfor og hvordan væpnede grupper angriper sivile, for å kunne møte spesifikke trusler med skreddersydde operasjoner.

Det er ofte ikke nok kun å være tilstede for å avskrekke angriperne. Når avskrekking feiler må FN-styrkene bruke makt for å stoppe angrep på sivile, men forskjellige typer trusler krever forskjellige mottiltak.

Dette er en utfordring for FN, som tradisjonelt har brukt makt kun i selvforsvar, og har lite erfaring med å konfrontere væpnede grupper. 

FFI-forskeren – som har lang erfaring som soldat og offiser i FN og NATO-operasjoner − har gjennomført en rekke feltarbeid og intervjuer med FN-personell i Den demokratiske republikken Kongo og Sør-Sudan som en del av arbeidet. Han finner flere mulige forklaringer på hva som leder til gode resultater når FN bruker makt for å beskytte. Funnene blir nå benyttet av både FN og NATO for å forbedre dagens tilnærming til beskyttelse av sivile i væpnede konflikter.

Publisert 22. mai 2019 13:56 - Sist endret 30. okt. 2020 09:58