Disputas: Christopher D. W. Hsiung

Magisterexamen i  statsvitenskap Christopher D. W. Hsiung ved Forsvarets høgskole/Institutt for forsvarsstudier og Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Too big to fail: China’s Russia policy in the post-Cold War period

Bildet kan inneholde: Hake, Panne, Kjeve, Nakke.

Foto: Privat

Prøveforelesning

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Kl. 10:15 - 11:00

Tema: How are Chinese foreign and security policy shaped by domestic politics?

Disputas

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Kl. 13:15 - 16:00

 

Bedømmelseskomité:

Disputasleder:

Veiledere:

 

Kinas vekst og russisk bekymring

Kinas vekst skaper uro i Russland, som er i relativ tilbakegang. Det er imidlertid ingen grunn til bekymring, er Beijings budskap til Moskva.

I denne doktoravhandlingen undersøker Christopher Weidacher Hsiung hvordan Kinas vekst har formet forholdet mellom Kina og Russland etter den kalde krigen. Etter Sovjetunionens fall har maktbalansen gradvis tippet i Kinas favør. Kina er nå storebroren, dette i skarp kontrast til situasjonen under den kalde krigen. Maktforskyvningen har skapt uro i Moskva, hvor man er bekymret for at Beijing vil utnytte sine diplomatiske, økonomiske og militære ressurser på bekostning av Russland.

Hsiungs funn tyder imidlertid på at virkeligheten er en annen. Beslutningstakere i Beijing tar hensyn til Russlands engstelse over den økende ubalansen i maktforholdet.

Beijing har forsøkt å dempe Russlands bekymring ved å benytte en tryggingsstrategi på tre nøkkelarenaer i relasjonen mellom Kina og Russland: sikkerhet og grenseforhold, økonomi og handel samt regional og internasjonal samhandling. Kina er interessert i å vedlikeholde et godt og vennskapelig forhold til Russland siden det bidrar positivt til Kinas egen sikkerhetssituasjon.

Det bilaterale forholdet har dermed egenverdi for Kina og er mer enn bare et spørsmål om bekvemmelighet, slik mange hevder.

Hsiung har benyttet et omfattende datamateriale, blant annet originale dokumenter og intervjuer på kinesisk, og avhandlingen er en av få engelskspråklige studier av det kinesisk-russiske forholdet sett fra Kinas ståsted. Det er grunn til å tro at den vil være av stor interesse for alle som er opptatt av internasjonal politikk generelt, og særlig forholdet mellom Kina og Russland.

 

Publisert 16. apr. 2019 14:24 - Sist endret 8. aug. 2019 12:33