Disputas: Haakon Gjerløw

Master i statsvitenskap Haakon Gjerløw ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Political institutions, leaders, and public spending  

Bilde av Haakon Gjerløw
Foto: Privat

Prøveforelesning 

Sted: Gamle Festsal, Domus Academica 

Kl. 10:15 - 11:00

Tema: Political institutions and the protest-repression nexus: Reflections on data and methodological challenges 

Disputas

Sted: Gamle Festsal, Domus Academica 

Kl. 13:15 - 16:00

Bedømmelseskomité:

Disputasleder

Veileder

Hvorfor bygger autokrater flere skyskrapere?

Politiske systemer påvirker hva slags investeringer politiske ledere foretar seg. Ved å forme ledernes motivasjoner og muligheter, skaper styresettene systematiske forskjeller i statsbudsjett verden over. Dette får betydning for alle innbyggerne.

Politiske ledere bruker offentlige investeringer for å beholde sin politiske makt. Et sentralt argument i Gjerløws avhandling er at denne grunnleggende motivasjonen fører til at autokratiske ledere i større grad enn demokratiske ledere prioriterer å investere i objekter som kommer snevre, ofte rike, samfunnsgrupper til gode. Demokratiske ledere derimot, har større grunn til å investere i offentlige goder enn autokratiske ledere.

Disse enkle innsiktene skaper systematiske forskjeller på land i verden. Avhandlingen finner at industrialisering går fortere under autokratiske ledere, men også at land med slike styresett bygger flere luksuriøse skyskrapere. Demokratiske land derimot, leverer offentlige tjenester av bedre kvalitet.

Ikke minst er ledere i begge styresett opptatt av å vinne valg. I valgår ser derfor den geografiske fordelingen av investeringene veldig annerledes ut, i tråd med ledernes ønske for å vinne velgere.

 

 

 

Publisert 9. okt. 2019 14:24 - Sist endret 11. okt. 2019 15:45