Disputas: Vegard Bye

Cand.polit. Vegard Bye vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.:The End of an Era – or a New Start? Economic Reforms with Potential for Political Transformation in Cuba on Raúl Castro´s Watch (2008-2018)

Foto: Scanteam

Tid og sted for prøveforelesninger:

Prøveforelesning over selvvalgt tema:

The Ongoing Cuban Constitutional Debate in Historical Cuban and Comparative Latin American Context

Tid og sted:

14. januar 2019 kl. 15:15

Aud. 2, Sophus Bugges hus, Blindern

Prøveforelesning over oppgitt tema:

On the Literature Regarding Transitions from Authoritarian Rule and its Application (or not) to the Socialist World

Tid og sted:

14. januar 2019 kl. 16:15

Aud. 2, Sophus Bugges hus, Blindern

Prøveforelesningene ledes av professor emeritus Knut Heidar, Universitetet i Oslo

Bedømmelseskomite:

Professor Terry-Lynn Karl, Stanford University

Maître de conférence Marie-Laure Geoffray, University Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Professor emeritus Helge Hveem, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jon Hovi, Universitetet i Oslo

 

Hvor går Cuba etter Fidel?

Raúl Castros økonomiske reformprogram ble stanset halvveis da kommunistpartiets harde kjerne begynte å frykte at det kunne rive grunnen unna deres politiske maktbasis. Dette er tema for Byes doktorgradsavhandling.

Vegard Bye har fulgt utviklingen på Cuba på nært hold i 40 år. Hans doktoravhandling er en studie av forholdet mellom økonomiske og politiske endringsprosesser i Raúl Castros presidentperiode (2008-2018), der det også tegnes scenarier for hva som kan skje etter at Castro-generasjonen blir helt borte fra landets lederskap (etter neste partikongress i 2021, da Raúl også vil gå av som leder for kommunistpartiet).

Spørsmålet som drøftes i avhandlingen er hva Raúl Castros reformer har bestått i, hvordan de har påvirket politiske maktforhold, og i hvilken retning de har satt Cubas utvikling etter at Castro-epoken er over.

I første del av Raúls presidentperiode beveget landet seg mot forsiktig men økende økonomisk pluralisme, med effekt også for en viss politisk pluralisme. En forsiktig liberalisering av den politiske maktstrukturen bidro i sin tur til økonomiske reformer. I løpet av de siste 2-3 årene før Raúl i 2018 overlot presidentvervet til Miguel Díaz-Canel ble det slått bremser både på økonomiske og politiske reformer, i et tilsynelatende forsøk på å stanse videre utglidning mot markedsøkonomi og et mindre autoritært politisk system.

Sluttresultatet av Raúls reformer var at målet om å løse den dype økonomiske krisa og stanse velferdsstatens sammenbrudd på ingen måte ble løst, og at den nye ledergenerasjonen står overfor en omfattende politisk legitimitetskrise.

Avhandlingen trekker på teorier og sammenlignbare erfaringer med overgang fra statsdominert til markedsbasert økonomi og totalitære-autoritære statsdannelser mot mer liberale politiske systemer, og ser hvordan Cuba passer inn i dette bildet.

Publisert 28. des. 2018 15:27 - Sist endret 8. aug. 2019 12:28