Disputas: Atle Hennum Haugsgjerd

Master i statsvitenskap Atle Hennum Haugsgjerd ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:A Vicious Circle? Performance Dissatisfaction, Political Distrust and the Populist Response.

Foto: Institutt for samfunnsforskning

Prøveforelesning

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus

kl. 10:15 - 11:00

Tema: Is there a common profile for the populist right electorate in Western Europe?

Disputas

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus

kl. 13:15 - 16:00

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Jonas Linde, Universitetet i Bergen
  • Professor Elina Kestilä-Kekkonen, University of Turku
  • Professor emeritus Knut Heidar, UiO

Disputasleder:

  • Instituttleder Anne Julie Semb, UiO

Veiledere:

  • Professor Staffan Kumlin, UiO
  • Professor Bernt Aardal, UiO

Når de misfornøyde får makt

Hvordan reagerer høyrepopulistiske velgere på regjeringsmakt?

I en ny doktorgradsavhandling avlagt ved Institutt for Statsvitenskap (UIO) finner Atle Hennum Haugsgjerd at høyrepopulistiske partiers inntreden i regjering bygger politisk tillit blant deres støttespillere.

Høyrepopulistiske partier baserer både identitet og velgerappell på en kritisk innstilling til politiske eliter, og deres velgere har ofte lav politisk tillit. Hva skjer med de høyrepopulistiske velgernes tillit når disse partiene kommer i regjering og selv blir en del av den politiske eliten? Bidrar overgangen fra systemkritisk opposisjonsparti til regjeringsmakt til å dempe eller forsterke deres tilhengeres mistillit?

Haugsgjerds avhandling viser at Fremskrittspartiets (Frp) velgere har høyere politisk tillit – målt som tilfredshet med demokratiets virkemåte – etter at partiet kom i regjering.

Tidligere har Frps velgere skilt seg fra andre partiers velgere både ved at de har hatt lavere tillit til det politiske systemet i utgangspunktet, og at denne ikke har bedret seg over tid, slik tilfelle har vært for resten av elektoratet. Overgangen til regjering i 2013 bidro til en økning i deres velgeres tilfredshet, og Frps velgere har siden 2013 hatt en utvikling over tid lik den til velgermassen til de øvrige regjeringspartiene.

Likevel endret ikke regjeringsdeltakelsen det faktum at Frps velgere fortsatt er gruppen med lavest tillit, sammenliknet med andre partiers velgerbase.

Det er også uklart hvor langvarig økningen i tilfredshet blant Frps velgere vil være. Frps regjeringsdeltakelse kan også ha hatt konsekvenser for tilfredsheten til andre partiers velgere. I den perioden Frp har sittet i regjering har opposisjonen hatt den mest negative utviklingen i tilfredshet.

 

    Publisert 7. nov. 2018 13:15 - Sist endret 30. okt. 2020 09:55