Disputas: Solveig Aamodt

Master i statsvitenskap Solveig Aamodt ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Understanding the BASICs: Policy actors, coalitions, and cooperation in the BASIC countries’ climate policy processes. 

Bilde av Solveig Aamodt
Foto: Monica Bjermeland/CICERO

Prøveforelesning

Sted: Gamle festsal, Domus Academica

kl. 10:15 - 11:00

Tema: Historical Institutionalism and the Future of Global Environmental Governance

Disputas

Sted: Gamle festsal, Domus Academica

kl. 13:15 - 16:00

Bedømmelseskomité

  • Professor Paul Steinberg, Harvey Mudd College
  • Førstelektor Heike Schroeder, University of East Anglia
  • Professor emeritus Helge Hveem, UiO

Disputasleder:

  • Professor Raino Malnes, UiO

Veiledere

  • Professor emeritus Arild Underdal, UiO
  • Forskningsdirektør Guri Bang, CICERO

 

Hva driver klimapolitikk i store utviklingsland?

Verden er avhengig av at store og voksende utviklingsland som Brasil, India, Kina og Sør-Afrika reduserer sine klimagassutslipp, men disse landene er unntatt utslippskuttsforpliktelser i Kyotoprotokollen. 

Disse landene er også motstandere av at utviklingsland skal ha slike forpliktelser, men til tross for dette vedtok landene nasjonale klimamål mellom 2007 og 2011. Hvorfor endret de politikk?

Solveig Aamodts ferske doktorgradsavhandling undersøker hva som påvirker nasjonal klimapolitikk og internasjonalt klimasamarbeid i store og voksende utviklingsland. Aamodt finner at forståelse av samspillet mellom nasjonale og internasjonale faktorer som driver eller hindrer politikkendring er viktig for å forklare hvilke klimapolitiske mål og virkemidler som blir vedtatt i hvert land, og hvor varige disse endringene er.

Avhandlingen fokuserer spesielt på klimapolitiske prosesser i Brasil og på paradokset at Brasil mellom 2004 og 2015 reduserte klimagassutslippene fra avskoging drastisk, samtidig som utslippene fra energi økte i rekordfart.

Aamodt finner at det politiske arbeidet til en koalisjon av miljøaktivister, forskere, politikere og byråkrater var viktig for gjennombruddet i avskogingspolitikken, men at den samme koalisjonen ikke klarte å få gjennomslag i energipolitikken.

Dette kan forklares av store institusjonelle og strukturelle ulikheter mellom de to sektorene. Eksempelvis er energiaktørene overbeviste om at Brasils energisektor allerede er over gjennomsnittet fornybar og derfor ikke trenger en klimaomstilling – til tross for at de nye teknologiske løsningene er gode og lønnsomme. Aamodt finner at dette hindrer politikkendring i energisektoren, i kontrast til endringene i skogsektoren.

For de som arbeider med nasjonal og internasjonal klimapolitikk er det viktig å forstå at disse klimapolitiske prosessene er komplekse og kontekstavhengige, spesielt fordi klimaproblemet blir forstått ulikt av forskjellige samfunnsaktører, basert på egen erfaring og tilknytning til institusjoner, organisasjoner og sektorer. Aamodts funn er med andre ord relevante langt utenfor grensene til store utviklingsland.

Publisert 8. juni 2018 17:03 - Sist endret 30. okt. 2020 09:56