Disputas: Jacob Aasland Ravndal

M. Phil. Jacob Aasland Ravndal ved institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe: A Comparative Analysis.

Bilde av Jacob Aasland Ravndal

Prøveforelesning

Sted: Gamle festsal, Domus Academica

kl. 10:15 - 11:00

Tema: Strategies for Research on Terrorist Mobilization: Micro and Meso Level Explanations

Disputas

Sted: Gamle festsal, Domus Academica

kl. 13:15 - 16:00

Bedømmelseskomité

Disputasleder

Veiledere

 

Ny kartlegging av høyreekstrem terrorisme og vold i Vest-Europa

Terrorangrepene i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011 utløste et behov for mer kunnskap om trusselen fra ytre høyre i Norge og Europa. I sin ferske doktorgradsavhandling presenterer Jacob Aasland Ravndal et bidrag til dette.

Et sentralt funn er at antall alvorlige høyreekstreme angrep i Vest-Europa har sunket siden 1990-tallet, til tross for økning i forhold som antas å bidra til mer vold – som økt ikke-vestlig innvandring og oppslutning om høyreradikale partier.

Videre finner Ravndal at en håndfull  land – Italia, Hellas, Spania, Sverige, Tyskland og Storbritannia – har opplevd atskillig mer høyreekstrem vold enn andre land fra samme region. For å forklare denne variasjonen presenterer Ravndal to ulike forklaringsmodeller. I Sør-Europa er høyreekstrem vold mest utbredt i land preget av økonomiske nedgangstider, en autoritær fortid, og omfattende venstreekstrem terrorisme. I Nord-Europa er det derimot mest vold i land som kombinerer høy innvandring, lav oppslutning om innvandringskritiske partier, og stigmatisering av innvandringskritiske stemmer i det offentlige rom.

Avhandlingen bidrar også med ny kunnskap om høyreekstrem terrorisme og aktivisme i Norden, og forklarer hvorfor det har vært flere angrep i Sverige enn i de andre landene sammenlagt.

Ravndal viser til faktorer som Sveriges nøytralitetslinje under 2. verdenskrig og fraværet av et landssvikeroppgjør, en mer liberal innvandringspolitikk, lav oppslutning om innvandringskritiske partier, og en smalere innvandringsdebatt som viktige forhold som kan forklare utbredelsen av høyreekstreme angrep.

 

Publisert 22. sep. 2017 09:58 - Sist endret 6. sep. 2021 10:49