Disputas: Christine Thokle Martens

Cand.Polit. Christine Thokle Martens ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Allocating responsibilities. Norwegian elder care between national ambitions and local autonomy.

Bilde av Christine Thokle Martens
Foto: Stefan Paulsen

Prøveforelesning

Sted: Auditorium 6, Eilert Sundts hus

kl. 10:15 - 11.00

Tema for prøveforelesning: The different meanings and uses of the concept of universalism in research on health and social care for older people

Disputas

Sted: Auditorium 6, Eilert Sundts hus

kl. 13:15 - 16:00

Bedømmelseskomité

Disputasleder

Veiledere

Stor avstand mellom målsettinger og praksis i eldreomsorgen

Christine Thokle Martens ferske doktoravhandling gir et bidrag til debatten om den nordiske velferdsmodellen ved å undersøke dagens omsorgstjenester for eldre i Norge. 

Avhandling viser at det i strid med nasjonale målsettinger er store kommunale forskjeller i eldreomsorgstilbudet – og det kan være grunnlag for å hevde at den nasjonale distriktspolitikken trumfer målsettingen om likeverdige tjenester.

Noe av forklaringen på de store forskjellene mellom målsettinger og faktisk produksjon av eldreomsorgstjenester finnes i finansieringssystemet og lovverket. Det er et uttalt nasjonalt mål at tjenestene skal være likeverdige, men finansieringssystemet tilgodeser likevel noen kommuner i større grad enn andre, noe som ikke gir like forutsetninger for tjenesteproduksjon.

Avhandlingen undersøker også hvilke lovmessige rettigheter innbyggerne har til å motta omsorgstjenester, og funnene viser at innbyggerne ikke har krav på noen spesifikke tjenester. Alle innbyggere har krav på nødvendige helsetjenester, men lovverket gir stort rom for fortolkning. Det er opp til kommunene å avgjøre hva som er nødvendig og innenfor rammen av kommunens økonomi. 

Ifølge Martens kan det derfor være grunn til å spørre om ikke større økonomisk likhet mellom kommunene i større grad ville føre til økt nasjonal likhet enn lovfesting av retten til omsorgstjenester.

Martens avhandling konkluderer med at det ville fremmet norsk eldreomsorg om nasjonalt og kommunalt nivå samarbeidet heller enn å peke på hverandre for manglene i eldreomsorgen. 

 

 

 

Publisert 31. mai 2017 16:29 - Sist endret 6. sep. 2021 10:49