Disputas: Sirianne Dahlum

Master i statsvitenskap Sirianne Dahlum ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. : Schooling for dissent? Education, autocratic regime instability and transitions to democracy.

Bilde av Sirianne Dahlum
Foto: UiO

Prøveforelesning

Sted: Gamle festsal, Domus Academica

kl. 10:15 - 11:00

Tema for prøveforelesning: Descent to autocracy

Disputas

Sted: Gamle festsal, Domus Academica

kl. 13:15 - 16:00

Bedømmelseskomité

Disputasleder

Veiledere

 

Høyt utdannede diktaturer er mest stabile 

Sirianne Dahlums ferske doktorgradsavhandling utfordrer den etablerte oppfatningen om at diktaturer med en høyt utdannet befolkning vil bryte sammen og erstattes av mer demokratiske styreformer. Tanken bak denne oppfatningen er at en høyt utdannet befolkning innehar de nødvendige ressursene for å kaste en diktator, kombinert med sterke preferanser for et mer demokratisk og liberalt styresett.

Et av Dahlums hovedfunn er imidlertid at høyt utdannede diktaturer ikke er mer disponerte for å bryte sammen

En analyse av rundt 100 autoritære regimer over en 100-årsperiode tyder tvert i mot på at høyt utdannede diktaturer er mer stabile. Dette kan henge sammen med at disse regimene gjerne har høy kapasitet - både til å tilby befolkningen velferdsgoder som utdanning, og til å holde fast på makten.

Avhandlingen ser også nærmere på ulike former for utdanning, og undersøker hvorvidt høy-kvalitets utdanning promoterer demokrati, men Dahlum finner heller ikke støtte for dette. Samtidig vises det at diktaturer er like tilbøyelige som demokratier til å tilby skolegang av høy kvalitet. I tillegg til å undersøke konsekvensene av høye utdanningsnivåer ser avhandlingen også nærmere på utdannede grupper og individer.

Et viktig funn er at når studenter og utdannede grupper faktisk mobiliserer mot staten så har dette en tendens til å medføre sammenbrudd av autoritære regimer og overgang til demokrati

Dette funnet er basert på en analyse av 200 av de største protestbevegelsene fra de siste 100 årene. Studenter og utdannede protest-deltagere har også langt større sannsynlighet for å benytte ikke-voldelige metoder, noe som har vist seg å være en spesielt effektiv motstandsform. Videre viser en analyse av 650 000 respondenter innad i 42 afrikanske land at høyt utdannede regioner eller områder er mer tilbøyelige til å oppleve folkelig opprør rettet mot regimet.

Med andre ord, mens høyt utdannede diktaturer vil kunne være meget overlevelsesdyktige, kan høyt utdannede mennesker være en konstruktiv kraft for fredelig og effektiv motstand hvis de først bestemmer seg for å gjøre opprør

 

 

 

Publisert 7. aug. 2017 13:24 - Sist endret 7. mai 2018 12:19