Disputas: Håkon Solbu Trætteberg

Master i statsvitenskap Håkon Solbu Trætteberg ved Institutt for samfunnsforskning og Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Does welfare mix matter? Active citizenship in public, for-profit and nonprofit schools and nursing homes in Scandinavia"

Foto: Jan Egil Sandstad, IFS

Prøveforelesning

Kl. 10:15 - 11:00

Tema: Schools and elderly care as parts of Nordic welfare systems in transition -  path dependency and rooms for changes.

Disputas

Kl. 13:15 - 16:00

Bedømmelseskomité

Disputasleder

Veiledere

Ideell, kommersiell eller offentlig velferd – har det noe å si?

Hvilken rolle spiller det om velferdstilbydere er ideelle, kommersielle eller offentlige aktører? Håkon Solbu Trættebergs doktoravhandling viser at skoler drevet av ideelle aktører gir brukerne mer kontroll og påvirkningsmulighet over driften. At det nesten ikke er forskjeller på sykehjemsområdet, viser at potensialet til forskjellige tilbydere utnyttes i begrenset grad i Skandinavia i dag.

I de skandinaviske landene gir ideelle skoler familier muligheten til å velge et tilbud som avviker fra den offentlige skole, og slik bidra til at flere får en skolehverdag som passer for dem. Skoler drevet av ideelle genererer økt foreldrepåvirkning, både gjennom FAU og skolestyret og i den enkelte families kontakt med skolen. Trættebergs doktorgradsavhandling tyder på at den enkelte institusjons administrative frihet til å dyrke eget særpreg, kombinert med brukernes mulighet til å velge institusjon, er viktige betingelser for at forskjellene skal komme til syne.

– Dilemmaet for de folkevalgte blir at større frihet til ikke-offentlige institusjoner gir befolkningen et bredere tilbud hvor de kan få større innflytelse. Samtidig kan det føre til større forskjeller i tilbudet til befolkningen, noe som bryter med likhetsprinsippet i skandinavisk velferd, sier Trætteberg.

Trætteberg finner at ideelle tilbydere av velferdstjenester tilrettelegger bedre for mer aktivt medborgerskap blant innbyggerne – brukerne styrer egen livsutfoldelse, selv når de er avhengig av hjelp fra fellesskapet.

– Brukeres demokratiske påvirkningsmulighet er en viktig verdi i skandinavisk velferdstenkning. Brukernes påvirkningsmuligheter varierer mellom offentlig, ideell og kommersiell drift – ideelle leverandører har en nisje på dette feltet, avslutter Trætteberg.

 

Publisert 5. okt. 2016 11:20 - Sist endret 9. jan. 2019 16:15