Disputas: Kathleen Jennings

M. Phil. Kathleen Jennings ved FAFO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Blue Helmet Havens: Gendered peacekeeping economies in Liberia and the Democratic Republic of the Congo

Kathleen Jennings, FAFO

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 10. februar 2016 kl. 10.15 -11.00, Gamle Festsal, Urbygningen, Universitetet i Oslo

Tittel: What are the benefits and challenges of ethnographic methods in political science?

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Førsteamanuensis Anna Jarstad, Uppsala universitet
  • Andreopponent: Professor Roger Mac Ginty, Manchester University
  • Koordinator: Professor Janne Haaland Matlary, UiO

Leder av disputas

Professor emeritus Helge Hveem

Veileder

  • Professor Morten Bøås, NUPI
  • Førsteamanuensis Karin Dokken, Institutt for statsvitenskap, UiO

Livet i «fredsbevaringsboble»

Kathleen M. Jennings forsvarer sin ph.d.-avhandling i statsvitenskap den 10. februar 2016, i Gamle Festsal. Avhandlingens tittel er «Blue Helmet Havens: Gendered Peacekeeping Economies in Liberia and the Democratic Republic of the Congo». 

Avhandlingen undersøker samspillet mellom FNs fredsbevarere og lokalbefolkningen i Liberia og DR Kongo og hvilken virkning dette har for fredsoperasjonene og for lokalmiljøet.

Jennings finner at fredsbevarerne (både soldater og sivile) lever adskilte, beskyttede og privilegerte liv - de befinner seg i en «fredsbevaringsboble». Fredsbevarernes kontakt med lokalbefolkningen består hovedsakelig av mindre økonomiske transaksjoner, som kjøp av tjenester som husarbeid, privat sikkerhet og sex. Dette gjør at mange av de lokale oppfatter fredsoperasjoner mer som forretninger enn som beskyttelse. I avhandlingen kalles dette «peacekeeping-as-enterprise».

Dessuten viser Jennings gjennom sine intervjuer med lokale hushjelper, sikkerhetsvakter og sexarbeidere, samt med fredsbevarere som arbeidsgivere, at fredsbevarerne føler seg utsatt. Deres mål er å beskytte lokalbefolkningen, men de trenger også selv beskyttelse; ikke bare fra kriminelle eller opprørere, men også fra de «vanlige» lokale de lever blant.

Samlet sett tegner avhandlingen et bilde av fredsbevarere og fredsoperasjoner som adskilt fra lokalbefolkningen med hensikt, med unntak av de økonomiske transaksjonene som «fredsbevaringsøkonomien» består av. Dette gjør at fredsoperasjonene blir lite virkningsfulle, og det hindrer de mulighetene for endring som er til stede ved slike operasjoner

Publisert 22. jan. 2016 15:31 - Sist endret 29. jan. 2016 14:12