Disputas: Ellen Emilie Stensrud

Cand. polit. Ellen Emilie Stensrud ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Transitional Justice and the Problem of Legitimacy. A Study of the Mixed Courts in Cambodia and Sierra Leone.

Ellen Emilie Stensrud, ISV

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 22. juni 2015 kl. 10:15 -11:00, Gamle Festsal, Universitetet i Oslo

Tittel: The Next Mixed Court: Where does hybrid international transitional justice go from here?

Bedømmelseskomité

  • Dr. David Simon, Yale University
  • Professor Siri Gloppen, Universitetet i Bergen
  • Professor emeritus Helge Hveem, ISV

Leder av disputas

Professor emeritus Per Kristen Mydske

Veileder

  • Professor Bernt Hagtvet, ISV
     

Om avhandlingen

Oppgjør med fortiden må peke mot fremtiden

Ellen Emilie Stensrud har i sin doktorgradsavhandling i Statsvitenskap sett på rettsoppgjørene etter borgerkrigen i Sierra Leone og Røde Khmer-tiden i Kambodsja, og befolkningens støtte til disse oppgjørene. Under folkemordet i Kambodsja døde om lag to millioner mennesker, mens borgerkrigen i Sierra Leone krevde 50 000 menneskeliv.

I begge landene har det blitt opprettet domstoler etter avtale mellom FN og landenes regjering. Domstolene ble plassert i de aktuelle landene, med dommere utnevnt av både FN og landene selv.

Viktig med lokale effekter av oppgjørene

Stensrud mener det er positivt for den lokale støtten til domstolene at de er plassert i de landene som er rammet av konflikt. De har en annen nærhet til befolkningen, sammenlignet med de internasjonale tribunalene etter Jugoslavia- og Rwanda-konfliktene. I tillegg sikrer FNs deltakelse standarder som ellers ville vært umulig å oppnå i ødelagte og ressurssvake nasjonale rettsvesen.

Stensrud mener likevel disse domstolene ikke gir en enkel oppskrift for hvordan skape rettsoppgjør som oppfattes som legitime av interessegrupper og i lokalbefolkningen.

Plasseringen av domstolene skaper forventninger om effekter langt utover rettsforfølgelse og straff. I Sierra Leone har det vært forventninger til læringseffekter for det nasjonale rettsvesenet, mens i Kambodsja ønsker mange et svar på hva som skjedde under Røde Khmer-tiden og hvorfor.

- For å oppnå legitimitet i befolkningen må domstolene selvsagt vise at de klarer å straffe de ansvarlige. Men minst like viktig er i hvilken grad domstolene skaper positiv endring nasjonalt, og i hvilken grad de fremstår som hevet over politisk spill. En viktig lærdom i denne avhandlingen er at man må forstå hvilke forventninger til effekter slike domstoler møter lokalt, og man må utnytte det potensialet som ligger i domstolene til å skape slike effekter.

Publisert 8. juni 2015 09:37 - Sist endret 19. juni 2015 09:40