Disputas: Ingrid Lønrusten Rogstad

Master i statsvitenskap Ingrid Lønrusten Rogstad ved Institutt for samfunnsforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Tweets that matter. Politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap.

Ingrid L. Rogstad, ISF

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 26. mars 2015 kl. 10:15 - 11 i Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus

Tittel på prøveforelesning:

Sosiale medier og teoretiske perspektiver på partidemokrati

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Eli Skogerbø, IMK, UiO
  • Andreopponent: Universitetslektor Nicklas Håkansson, Gøteborgs Universitet
  • Koordinator: Universitetslektor Øivind Bratberg, ISV

Leder av disputas

Professor Knut Heidar, ISV

Veileder

  • Professor Bernt Aardal, ISV og ISF
  • Forsker Rune Karlsen, ISF

Sosiale medier skaper nye eliter

En gruppe med samfunnsengasjerte og medievante unge mennesker bruker sosiale medier som en snarvei til offentligheten.

Twitter blir ofte beskrevet som en plattform for de få, en plattform for elitene, men en ny avhandling i statsvitenskap bidrar til å nyansere dette inntrykket. Ingrid Lønrusten Rogstad finner at Twitter bidrar til å løfte frem nye stemmer. Blant de mest innflytelsesrike i den norske Twitter-sfæren er politiske aktivister, bloggere, komikere og helt ukjente Twitter-brukere, mens representanter for det man kan kalle tradisjonelle politiske eliter, som kjente journalister og politikere, glimrer med sitt fravær. Avhandlingen viser altså at Twitter fungerer som en alternativ rekrutteringsarena for nye, offentlige stemmer.

Sosiale medier gjør det mulig for hvem som helst å kommunisere offentlig. Tidligere var man avhengig av tradisjonelle massemedier for å nå ut i offentligheten, men i dag kan hvem som helst nå ut, uten å måtte forholde seg til massemedienes prioritering. For å nå opp i dagens hybridiserte og uoversiktlige medielandskap, må man imidlertid beherske formen i de nye medieplattformene. – Studien min viser at en gruppe av samfunnsengasjerte, meningssterke og gjerne unge, mennesker, klarer dette best. Fellesnevneren for disse er at de byr på seg selv og er fremoverlente, samt at de gjerne benytter humor og sarkasme, sier Rogstad.

Avhandlingen viser at sosiale medier som Facebook og Twitter, representerer en alternativ vei ut i offentligheten, men studien finner også at tradisjonelle medier fremdeles har svært stor offentlig definisjonsmakt. Det politiske innholdet som preger sosiale medier, er i stor grad nyhetsinnhold fra tradisjonelle massemedier som blir kommentert og diskutert. I dagens komplekse medielandskap fremstår de tradisjonelle massemediene fremdeles som de viktigste og mest pålitelige kildene til informasjon.

Publisert 12. mars 2015 10:33 - Sist endret 18. sep. 2017 11:22