Disputas: Julie Wilhelmsen

Cand. polit. Julie Wilhelmsen ved NUPI vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: How War Becomes Acceptable: Russian re-phrasing of Chechnya

Julie Wilhelmsen, NUPI

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 21. mars kl. 10:15 - 11. Aud. 2, Georg Sverdrups hus

Tittel: Discourses of War: post-structuralist contributions to IR theory

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Michael Williams, University of Ottawa
  • Andreopponent: Dr. Sirke Mäkinen, Universtiy of Tampere

Førsteamanuensis Olav Schram Stokke, ISV, er komiteens tredje medlem og koordinator.

Leder av disputas

Professor emeritus Helge Hveem

Veileder

Professor Richard Wyn Jones, Cardiff University

Sammendrag

Hvordan krig blir akseptabelt

- Bruk av vold kan virke akseptabelt når motparten i en konflikt blir fremstilt som radikalt forskjellig fra oss selv, sier Julie Wilhelmsen, som 21. mars disputerer med sin doktoravhandling om russisk krigføring i Tsjetsjenia.

Russlands andre krig i Tsjetsjenia (1999-2001) ble gjennomført med massiv vold og bemerkelsesverdig lite hensyn til sivilbefolkningen. Likevel var dette en krig russere flest aksepterte. Hva er det som gjør at vold mot noen grupper eller områder er utenkelig, mens det i andre tilfeller nærmest synes påkrevet?

Dette spørsmålet er tema for Julie Wilhelmsens doktoravhandling, som viser hvordan språklige fremstillinger av et annet territorium eller en annen gruppe legitimerer bruk av vold.

- Fremstillinger av andre som radikalt forskjellige fra «oss» og som en trussel mot «oss» kan gjøre at voldsbruk fremstår som eneste utvei, sier Wilhelmsen.

I Tsjetsjenias tilfelle ble bildet av delrepublikken og befolkningen som lidende ofre for russisk krigføring under den første krigen (1994), byttet ut med et ensidig bilde av Tsjetsjenia som en eksistensiell terrortrussel fra 1999. Ikke bare russiske myndigheters språkbruk, men også medienes og ekspertenes fremstillinger bidro til å skape stereotypien av at Tsjetsjenia er lik terrorisme.  Voldsbruken som ble legitimert var massiv bombing av det tsjetsjenske territoriet, ‘utrenskningsaksjoner’ med utenomrettslige drap, tortur og forsvinninger, samt ulovlige anholdelser og arrestasjoner av tsjetsjenere i russiske byer.

- Språk og voldsbruken i forbindelse med krigen i Tsjetsjenia er del av bakteppet for det brede opprøret russiske myndigheter står overfor i Nord-Kaukasus i dag, og som tidvis manifesterer seg i de sorte enkenes terroraksjoner. Voldsspiralen i Nordkaukasus ser ut til å være på vei oppover, forklarer Wilhelmsen.

I avhandlingen antyder hun likevel at konflikter der partene er så fremmedgjort overfor hverandre at det kun kan kommuniseres med våpen, også kan trappes ned. Enhver som har en røst i det offentlige rom kan bidra til å bygge ned stereotypier som legitimerer voldsbruk.

Julie Wilhelmsen har avlagt sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo, og er til daglig forsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

For mer informasjon eller intervju, kontakt:

Julie Wilhelmsen: Tlf. 48 17 43 28, e-post: jw@nupi.no

Publisert 7. mars 2014 09:52 - Sist endret 9. mars 2014 19:28