Disputas: Håvard Mokleiv Nygård

Master i statsvitenskap Håvard Mokleiv Nygård ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Five Essays on the Political Economy of Regime Survival

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 31. januar 2014 kl. 10:15 - 11:00 i Gamle Festsal, Urbygningen

Tittel: What can Large-N analyses of regime transitions contribute to our theoretical and practical understanding of the prospects for democratic consolidation around the world?

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Dr. Kristin Bakke, University College London
  • Andreopponent: Dr. Michael Colaresi, Michigan State University

Professor Jon Hovi er komiteens koordinator.

 

Leder av disputas

Prodekan Bjørn Erik Rasch

Veileder

  • Professor Håvard Hegre, PRIO
  • Professor Bjørn Høyland, ISV
  • Førsteamanuensis Håvard Strand, ISV
     

Sammendrag

 

Når er undertrykking effektivt?

En diktator som plutselig står overfor en massiv folkelig protestbevegelse vil raskt ty til undertrykking for å holde på makten. Noen ganger virker det etter hensikten, som på den himmelske freds plass i Beijing, andre ganger ikke, som på Tahrir-plassen i Cairo. Et diktatorisk regimes evne til å identifisere og nøytralisere ledere for slike folkelige bevegelser er avgjørende for utfallet. Både demokratiske og ikke-demokratiske regime bruker regelmessig undertrykking for å opprettholde lov og orden, og som et verktøy for å forbli ved makten. Spesielt diktatorer bruker undertrykking bevisst som et verktøy for å overleve politisk. Den undertrykkingen kommer i to former:  ufokusert og fokusert. Den ufokuserte undertrykking er massiv og rettet mot hele grupper av befolkningen, verktøyet er store politi- eller militær-styrker. Slik undertrykking kan føre til et betydelig antall dødsfall, og får som regel bred internasjonal oppmerksomhet og fordømmelse. Den fokuserte undertrykkingen får derimot mindre medieoppmerksomhet, men er mye mer effektiv. Fokusert undertrykking går ut på å identifisere ledere og opinionsdannere som spiller sentrale roller i potensielle eller eksisterende folkelige bevegelser. Disse lederne kan da nøytraliseres, enten ved at de blir fjernet eller kjøpt. Diktatorer som evner å bruke slik fokusert undertrykking, noe få av dem reelt sett er, vil kunne motstå demokratiske bevegelser og overleve politisk mye lengre enn sine kollegaer med ufokusert massiv undertrykking som eneste utvei.

 

Publisert 17. jan. 2014 13:12 - Sist endret 6. juli 2016 14:18