Disputas: Vibeke Wøien Hansen

Master i statsvitenskap Vibeke Wøien Hansen ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Decision Making in the European Union: Connecting Preferences With Behaviour

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 18. mars 2014 kl. 10:15 - 11:00 i Gamle Festsal, Urbygningen

Tittel: Domestic Actors and how they influence the preference formation in the EU institutions

Bedømmelseskomité

Førsteopponent: Dr. Stefanie Bailer, ETH Zürich
Andreopponent: Professor Simon Hug, Universite de Geneve

Professor Åse Gornitzka er komiteens tredje medlem og koordinator.

Leder av disputas

Professor emeritus Per Kristen Mydske

Veileder

Professor Bjørn Høyland
 

Sammendrag

Handler i tråd med preferansene

Politiske beslutninger fattes ofte med konsensus. Dette er også tilfellet i EU. Men dette er ikke ensbetydende med at aktørene handler på tvers av preferansene sine. I doktoravhandlingen Decision Making in the European Union: Connecting Preferences with Behaviour finner Vibeke Wøien Hansen at beslutningstakernes preferanser har en robust effekt på handlinger gjennom hele beslutningsprosessen og på selve beslutningsdynamikken. For det første stemmer de ulike regjeringene i Ministerrådet i tråd med preferansene sine. Negativ nytte av et forslag gir, for eksempel, utslag i opposisjon på voteringsstadiet. For det andre kan det å stemme i mot et forslag knyttes til mangelfull implementering av den vedtatte politikken. Preferanseavstand mellom Ministerrådet og Europaparlamentet har også observerbare effekter på beslutningstakingen. Stor avstand på tvers av institusjonene øker sannsynligheten for lengre beslutningsprosesser og mer enn en runde med forhandlinger. Disse funnene styrker den demokratiske legitimiteten av EU beslutningene. Når uenigheten er stor blir avgjørelsene tatt i åpne forum av de ansvarlige og folkevalgte aktørene. Politikken som vedtas og implementeringen av denne er også representativ for de opprinnelige preferansene til de ulike regjeringene. Dette betyr at konsensus er en variabel heller enn en konstant i beslutningstakingen.

Publisert 5. mars 2014 12:00 - Sist endret 1. aug. 2017 14:26