2013

Tidligere

Tid og sted: 6. des. 2013 13:1516:30, Aud. 2, Eilert Sundts hus

Master i statsvitenskap Stine Aakre ved Cicero vil forsvare sin avhandling for graden PhD: The Nature, Design and Feasibility of Robust Climate Agreements

Tid og sted: 15. nov. 2013 13:1516:15, Theologisk eksamenssal i Domus Academica, Universitetet i Oslo

Master i statsvitenskap Kristoffer Kolltveit ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Cabinet Decision-making and Concentration of Power: A study of the Norwegian executive centre.

Tid og sted: 24. okt. 2013 12:1515:30, Forsamlingssalen, 2.et., Harald Schjelderups hus

Cand. polit. Cecilie Thun ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Complex Norwegianness:National Identity and Participation in the Enactment of Citizenship.               

Tid og sted: 18. okt. 2013 13:1516:00, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Cand. polit. Beret Bråten ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier.   

Tid og sted: 26. sep. 2013 13:1516:00, Aud. 1, Harald Schjelderups hus

Master i statsvitenskap Bjørn Ervik ved HiOA vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Choice of Policy in Local Elections: Assessing Local Autonomy from the Perspective of Local Politicians

Tid og sted: 7. juni 2013 13:1516:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Master i statsvitenskap Helge Holtermann ved PRIO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Economic Development, Rebel Mobilization, and Civil War Onset.

Tid og sted: 31. mai 2013 14:1517:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i statsvitenskap Kim Angell ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Land and Labor: Lockean Perspectives on Territorial Rights.

Tid og sted: 19. apr. 2013 13:1516:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Cand. polit. Gro Sandkjær Hanssen ved NIBR vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Negotiating Urban Space. Challenges of Legitimacy in Urban Planning

Tid og sted: 15. feb. 2013 13:1516:00, Ullevål kino

Cand. polit. Marte Winsvold ved NIBR vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Lokal digital offentlighet.

Tid og sted: 14. feb. 2013 13:1516:00, Ullevål kino

Cand. polit. Hege Hofstad ved NIBR vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Håndtering av "wicked problems" i kommunal planlegging. Lokal oversettelse av målsettingene om bærekraftig utvikling og bedre folkehelse i ulike planleggingspraksiser.