Disputas: Martin Austvoll Nome

Master i statsvitenskap Martin Austvoll Nome ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Kin State Intervention in Civil War.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 8. august 2012 kl. 17:15, Aud. 2, Eilert Sundts hus

Tema: Nationalism and the challenge of ethnic conflict resolution

 

Bedømmelseskomité

  • førsteopponent: Dr. Kristin Bakke, University College London
  • andreopponent: Professor Matthew Evangelista, Cornell University

Førsteamanuensis Elisabeth Bakke, ISV, er komiteens tredje medlem og koordinator

Leder av disputas

professor Håvard Hegre

Veileder

  • professor Jeffrey T. Checkel, Simon Fraser University
  • professor Scott Gates, PRIO

 

Sammendrag

Krig – for sikkerhets skyld

Noen land går til krig bare for å være på den sikre siden. Det er hovedkonklusjonen i en ny doktorgradsavhandling der Martin Nome utforsker såkalte «slektningstater» som intervenerer militært i naboland for å beskytte en etnisk minoritet de mener tilhører sin egen nasjon.

Hva skal til for at slektningstater går inn i naboland for å beskytte sine egne? Slike intervensjoner kan utløses når slektningstaten forventer at nabolandets makt snart vil øke betraktelig, og at den etniske minoritetens rettigheter dermed står på spill. Selv om nabolandets ledere garanterer for minoritetens rettigheter, kan slektningstaten velge å intervenere bare for å være på den sikre siden. Garantiene mangler troverdighet.

Situasjonen som oppstår når en stat ikke kan stole på nabolandets garantier kalles et «troverdighetsproblem.» En løsning på troverdighetsproblemer mellom land er å skape internasjonale institusjoner som gjør verdens ledere trygge på at motparten vil stå ved sine garantier, også etter at de har fått større makt.

Nomes forskning er basert på en analyse av militære intervensjoner i perioden 1944 til 1999, og en studie av Tyrkias intervensjon på Kypros i 1974, der Tyrkisk-Kyprioter var utsatte.

 

Publisert 11. juli 2012 10:12 - Sist endret 6. aug. 2012 12:49