Disputas: Sunniva Frislid Meyer

Master i statsvitenskap Sunniva Frislid Meyer ved Transportøkonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D.: Preventing mass killings: Optimal strategies for protecting public targets against terrorist attacks

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 13. januar 2012 kl. 10:15 - 11:00. Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tema for prøveforelesning:

Framing a national policy that combines concern for security against terrorist attacks with concern for other central values: Problems and possibilities.

Bedømmelseskomité

  • Johannes Knutsson, Politihøyskolen
  • Frank Grundig, Universitetet i Kent
  • Knut Midgaard, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dekan Fanny Duckert

Veileder

  • Jon Hovi, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

 

Preventing mass killings: Optimal strategies for protecting public targets against terrorist attacks

Hvordan beskytte offentlige mål mot terror

Sikkerhetsansvarlige mangler i dag systematisk utledede retningslinjer for hvordan prioritere mellom mål og tiltak mot terrorangrep når sikkerhetsbudsjettet er begrenset. Denne avhandlingen har laget et rammeverk for prioritering mellom mål og tiltak som gir konkrete policyanbefalinger. Den finner at:

  1. Myndighetene kan påvirke terrorister til å angripe mål som påfører samfunnet redusert skade gjennom prioritering av sikkerhetsressurser mellom potensielle mål. Dersom det ikke er mulig å avskrekke terroristene fra å angripe i det hele tatt, bør myndighetene forsøke å påvirke terroristene til å angripe mål som enten er godt beskyttet og/eller mindre sårbart.
  2. Når myndighetene skal beskytte offentlige mål mot massedrapsangrep, bør de prioritere mål hvor man kan risikere et høyt antall døde, hvor det er lite personale eller anlegg hvor det er mange gjemmesteder, mange innganger, høy anonymitet eller høy systemsårbarhet.
  3. Når det gjelder skinnebasert trafikk, bør tiltak som fokuserer på å redusere skaden av et bombeangrep prioriteres istedenfor tiltak som reduserer sannsynligheten for at et bombeangrep lykkes. Årsaken er at tiltak som reduserer skaden ofte er mer kostnadseffektive enn tiltak som reduserer sannsynligheten. Sikring av glass, styrking av bygninger mot strukturell kollaps og fjerning av ting som gir skadelige fragmenter koster mindre enn tiltak som reduserer sannsynligheten for at et eventuelt bombeangrep vil lykkes.
  4. Det er viktig å tenke forebygging allerede ved planlegging av ny infrastruktur eller andre anlegg. Ved å tenke sikkerhet allerede i designfasen av for eksempel togvogner, kan skaden fra bombeangrep reduseres. Rask ventilasjon av gasser ved en innvendig eksplosjon kan redusere skadene som påføres passasjerene.  

Denne avhandlingen bygger på en generell beskrivelse av potensielle terrorister hvor det kun forutsettes at terroristene forsøker å oppnå en umiddelbar fysisk effekt av selve angrepet. For å gjøre ovennevnte anbefalinger mer spesifikke, trengs det kunnskap om hvilke evner og ressurser terrorister besitter.

 

Publisert 4. jan. 2012 09:34 - Sist endret 4. jan. 2012 10:29