Disputas: Michael Mayer

Master i statsvitenskap Michael Mayer ved Instittut for forsvarsstudier og ISV vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Behind the Shield. The Strategy of US Ballistic Missile Defense.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 11. januar 2013 kl. 10:15 - 11, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tema: Explaining the role of nuclear weapons in today's world: Strengths and weaknesses of alternative theoretical perspectives.

Bedømmelseskomité

  • førsteopponent: professor Jan Hallenberg, Forsvarshögskolan Stockholm
  • andreopponent: Dr. Jeffrey A. Larsen, University of Denver
  • professor Jon Hovi, ISV, UiO

Leder av disputas

professor Janne Haaland Matlary

Veileder

  • professor Arild Underdal
  • Dr. Dean Wilkening

 

Derfor bygger USA et missilforsvar

Da embetsmenn fra USAs forsvarsdepartement 11. september 2001 returnerte fra missilforsvarsdiskusjoner i Moskva, ble de møtt av nyheten om terrorangrepene mot New York og Washington. Spørsmålet haglet om hvorfor USA skulle fortsette å bygge et missilforsvar når en militært svak motstander kunne angripe hjertet av USA med kommersielle fly. Dette spørsmålet var sporen til denne avhandlingen.

Kritikere har lenge fremstilt USAs missilforsvar som teknologisk umulig, økonomisk uansvarlig, strategisk uklokt og beregnet på en trussel som ikke eksisterer. Mange har pekt på innenrikspolitiske faktorer som den mest avgjørende årsaken til systemets eksistens. Balanserte analyser av alle missilforsvarets strategiske funksjoner har glimret med sitt fravær. 

Ved bruk av ny klassiske realisme, en teoriretning innfor internasjonal politikk, evaluerer denne studien den antatte strategiske nytten av missilforsvar for USAs global strategi i perioden 1996 til 2012. Studien identifiserer de fire strategiske funksjonene som beslutningstakere forventer at systemet skal ivareta: å skyte ned et innkommende missil, å avskrekke et missilangrep, å fraråde andre aktører fra missilanskaffelse, og å berolige allierte om amerikanske sikkerhetsforpliktelser fortsatt gjelder.

Disse funksjonene blir i avhandling sammenlignet med implementert missilforsvarspolitikk, herunder systemets oppbygging, utplassering, tekniske utvikling og diplomatiske initiativer. Studien demonstrerer kontinuiteten i USAs missilforsvarsprogram og at den strategiske og politiske verdien av missilforsvar samsvarer med gjeldende amerikansk global strategi. Bekymringene knyttet til den operative effektiviteten, samt de indirekte strategisk og økonomiske kostnadene av systemet, forblir.


 

Publisert 19. des. 2012 09:54 - Sist endret 21. des. 2012 08:28