Disputas: Siri Bjerkreim Hellevik

Cand. polit. Siri Bjerkrem Hellevik ved NIBR vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Multisectoral coordination of HIV/AIDS programmes. A study of Tanzania.

Siri B. Hellevik, NIBR

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 26. april 2012 kl. 10:15 - 11:00, Gamle Festsal, Universitetet i Oslo

Tittel på prøveforelesning: Discuss to what extent and how internal factors, and in particular political and economic conditions, can participate in explaining the challenges of coordination in the HIV/AIDS work in Tanzania.

 

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Mette Kjær, Universitetet i Aarhus
  • 2. opponent: Per Nordlund, Universitetet i Uppsala
  • Tom Christensen, ISV, Universitetet i Oslo

 

Leder av disputas

Professor Tore Hansen

 

Veileder

  • Olle Törnquist, ISV, Universitetet i Oslo
  • Jan Froestad, Universitetet i Bergen

 

Multisectoral coordination of HIV/AIDS programmes. A study of Tanzania.

Det nasjonale eierskapet til HIV/AIDS arbeidet i Tanzania er fortsatt lite. Koordineringen mellom globale HIV/AIDS programmer har gjort fremskritt, men de enkelte programmenes politiske prioriteringer, overlapp i arbeid og at ingen tar et overordnet ansvar, gjør at koordineringen er mangelfull. I de siste ti årene har store globale helseprogrammer lagt vekt på koordinering for å få nasjonale og lokale myndigheter til å prioritere HIV/AIDS politisk og bekjempe sykdommen som et stort samfunnsproblem. Bedre koordinering er også vektlagt for å få programmene selv til å bli mer samkjørte, samt å gi rom for nasjonalt eierskap til bistanden fra programmene i mottakerlandene.

Hellevik finner at tanzanianske nasjonale og lokale myndigheter har svak evne til å koordinere HIV/AIDS arbeidet i landet. En forklaring er at koordineringen av arbeidet ikke blir politisk prioritert av regjeringen. En annen forklaring er at de globale programmene finansierer mesteparten av HIV/AIDS arbeidet i landet. Helsesektorens arbeid prioriteres, noe som gjør det vanskelig for myndighetene å koordinere dette arbeidet og det totale HIV/AIDS arbeidet på tvers av og mellom alle involverte sektorer.  

Avhandlingen diskuterer hvordan koordineringen har foregått på nasjonalt og lokalt nivå i Tanzania og på globalt nivå mellom afrikanske land og de tre største globale HIV/AIDS programmene: Verdensbankens HIV/AIDS program (MAP), det globale fondet for bekjempelse av AIDS, tuberkulose og malaria og den amerikanske presidentens HIV/AIDS program (PEPFAR).

Publisert 12. apr. 2012 15:13 - Sist endret 16. apr. 2012 12:26