Disputas: Maria Gjølberg

Cand. polit. Maria Gjølberg ved Senter for utvikling og miljø (SUM) vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Political Economy of Corporate Social Responsibility (CSR).

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 16. mars kl. 10:15 - 11:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Tittel: CSR in Nordic multinational enterprises: Evidence of the Scandinavian welfare state in their international operations?

Bedømmelseskomité

  • Professor Alberto Martinelli, Universitetet i Milano (1. opponent)
  • Professor Jette Steen Knudsen, Copenhagen Business School (2. opponent)
  • Professor Helge Hveem, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jon Hovi

Veiledere

  • Atle Midttun, BI
  • Dag Harald Claes, Institutt for statsvitenskap, UiO

Sammendrag av avhandlingen

NORDISKE BEDRIFTER BEST PÅ SAMFUNNSANSVAR

Samfunnets forventinger til næringslivet har endret seg radikalt med globaliseringen. Bedrifter forventes i dag å ta ansvar for klimaendringer, menneskerettigheter, arbeidsforhold og barnearbeid. Dette stiller helt nye krav til ledere – noen lykkes, mens andre trår feil.

Hvilken rolle spiller bedriftens nasjonalitet for dens praksis innen samfunnsansvar (CSR)? Er noen land flinkere til å skape samfunnsansvarlige bedrifter – og i såfall, hvorfor?

Doktoravhandlingen gir følgende svar:

  • Nordiske bedrifter er klart overrepresenterte i internasjonale CSR-initiativ, spesielt de initiativene som krever dokumenterte prestasjoner. Til tross for at ideen om ”corporate social responsibility” (CSR) oppsto i USA, er amerikanske bedrifter sterkt underrepresentert i internasjonale CSR-initiativ.
  • Bedrifter fra to typer land er overrepresentert i internasjonale CSR initaiv: 1) Land med sterke offentlige reguleringer innen miljø og arbeidsforhold, sterke fagforeninger, og en aktiv politisk kultur, og 2) Land med stor andel internasjonale bedrifter og utenlandsinvesteringer.
  • De nordiske pioner-bedriftene innen CSR sier deres innsats er motivert av omdømmehensyn, PR og risikostyring. De forklarer sine gode internasjonale prestasjoner med at de kommer fra land med strenge offentlige reguleringer, sterke fagforeninger, og en sterke forventninger til etisk bedriftsadferd.
  • Over 80% av de nordiske pioner-bedriftene innen CSR ønsker strengere internasjonal regulering av miljø- og samfunnsansvar, og mener at slike reguleringer vil styrke konkurransekraften til nordiske bedrifter.

 

Nordiske myndigheter engasjerer seg sterkt for å fremme økt samfunnsansvar – Norge og Sverige bygger mest på sin humanitære, utenrikspolitiske tradisjon, mens danske og finske myndigheter fremmer CSR som en del av sin næringspolitikk for å øke innovasjon og konkurransekraft, spesielt mot konkurrenter i ikke-vestlige land. 
 

Publisert 1. mars 2012 21:58 - Sist endret 7. mars 2012 12:29