2011

Tidligere

Tid og sted: 29. juni 2011 13:1515:30, Gamle Festsal, Urbygningen

Cand.polit. Anne Britt Djuve ved Fafo vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D.: Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere: Et integreringspolitisk paradigmeskifte?