Disputas: Pieter de Wilde

Master i statsvitenskap Pieter de Wilde ved ARENA vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: How Politicisation Affects European Integration: Contesting the EU Budget in the Media and Parliaments of the Netherlands, Denmark and Ireland

Tid og sted for prøveforelesning

 Tid: 18. november 2010 kl. 16.15
Sted: Theologisk eksamenssal, Domus Academica

 

Tema: Under what conditions does Euroscepticism flourish? An evaluation of different approaches and empirical findings.

 

Bedømmelseskomité

Professor Ben Crum, Vrije Universiteit Amsterdam
Professor Hanspeter Kriesi, Universität Zürich
Professor Oddbjørn Knutsen, Universitetet i Oslo
 

Leder av disputas

Professor Morten Egeberg, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Hans-Jörg Trenz, ARENA 
  • Christopher Lord, ARENA 
     

Sammendrag

Media favoriserer nasjonale parlamentarikere i kontroversielle EU-saker

Media tenderer til å favorisere nasjonale parlamentarikere i forhold til europeiske aktører når de dekker kontroversielle saker. Dette kan påvirke den europeiske integrasjonsprosessen, viser Pieter de Wilde i sin doktoravhandling.


EU og den europeiske integrasjonsprosessen har blitt mer og mer omdiskutert siden starten av 90-tallet. De Wildes avhandling ”How Politicisation Affects European Integration: Contesting the EU Budget in the Media and Parliaments of the Netherlands, Denmark and Ireland” undersøker hvordan slike politiseringsprosesser rundt europeisk integrasjon utfolder seg og hvordan dette igjen påvirker EU selv. Dette gjøres gjennom et detaljert komparativt case studie av debattene rundt EUs budsjett i media og i parlamentene i Nederland, Danmark og Irland mellom 1992 og 2005.

Funnene viser blant annet at demokratisk ansvarliggjøring øker når saker blir mer omstridt. Det innebærer at politiske eliter som er nærmere velgerne, som direktevalgte nasjonale og europeiske parlamentarikere, styrkes i forhold til embetsmenn, eksperter og advokater fjernt fra folk. Videre blir nasjonale politikere styrket overfor europeiske fordi mediene ofte gir nasjonale regjeringer en plattform til å presentere seg og sine ideer mens EU-institusjonene utelates. Når debatten blir mer opphetet, derimot, kommer et bredere lag av representanter til orde. I tillegg til nasjonale regjeringer, inkluderer dette EU-institusjoner, nasjonale parlamentarikere, interessegrupper og regionale myndigheter. Slik mediedekning blir igjen brukt av nasjonale parlamentarikere til å holde regjeringene ansvarlig i debatter i de nasjonale parlamentene.

Disse funnene er viktige for vår forståelse av hvordan EU utvikler seg. Politiske debatter i media og andre fora kan ha stor påvirkning på hvordan folk tenker om EU og hva de forventer seg fra EU. Disse debattene kan også tendere til å fremheve noen aktører på bekostning av andre. Dette påvirker forholdet mellom nasjonale parlamenter og regjeringer i beslutningsprosessene i EU; mellom medlemsstater og EU-institusjoner; og mellom ulike EU-institusjoner som Kommisjonen og Europaparlamentet.

 
 

Publisert 4. nov. 2010 14:18