Disputas: Stig Stenslie

Cand.polit. Stig Stenslie ved vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Elite Integration and Stability in The House of Sa’ud

Prøveforelesning

Tid: 8. oktober 2009
Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Kl 15.15
Prøveforelesning over selvvalgt tema
"Power Behind the Veil: Princesses of the House of Sa'ud"

Kl 16.15
Prøveforelesning over oppgitt tema
"What impact will current shifts in global power (political and economic) have on the international relations of the Gulf region?"

Bedømmelseskomité

Professor Tim Niblock, University of Exeter
Associate Professor Karin Dokken, Department of Political Science, University of Oslo
Professor Anoush Ehteshami, University of Durham
Settemedlem for Ehteshami: Professor Dag Harald Claes, Institutt for statsvitenskap

Leder av disputas:  Professor Anton Steen, Institutt for statsvitenskap

Sammendrag

Eliteintegrasjon og regimestabilitet i Saudi-Arabia
Al Sa‘ud, Saudi-Arabias kongefamilie, er verdens mektigste familiedynasti. Familien kontrollerer islams to helligste steder, Mekka og Medina, og verdens rikeste påviste oljereserver. Kongedømmets stabilitet har ikke bare stor betydning for saudierne, men også den muslimske verden og den globale økonomien. Avhandlingen argumenterer for at Saudi-Arabias stabilitet hviler på samholdet til herskerfamilien. Dette argumentet utfordrer den rådende oppfatningen om splittelser og maktkamp innad i familien, som teller flere tusen prinser og prinsesser. Ulike mekanismer bringer familien sammen. Blant disse er blodsbånd, sterke verdier og normer, sosial interaksjon, felles symboler og trusseloppfatninger, samt velutviklede systemer for konsultasjon og konflikthåndtering. Mekanismene produserer en svært integrert elite. Avhandlingen studerer dette gjennom tronefølgespørsmålet, som er lakmustesten på samholdet innad i ethvert dynastisk familiedynasti. Til tross for uenighet og intriger har de integrerende mekanismene hjulpet familien med å overkomme denne utfordringen, og slik bidratt til å sikre stabiliteten til kongedømmet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dagfinn Hagen.

Publisert 7. aug. 2009 09:43 - Sist endret 5. feb. 2014 13:10