Disputas: Mary Ann Stamsø

Cand. econ. Mary Ann Stamsø ved SIFO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Boligpolitikk - mellom velferd og marked. Om fordelingsvirkninger og endringer i boligpolitikken.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

"Esping-Andersens velferdsstatsteorier i lys av senere tids utvikling av norsk boligpolitikk"

Bedømmelseskomité

Professor Anneli Juntto, Institutt for sosialpolitikk og sosialpsykologi, Universitetet i Kuopio
Professor emeritus Evert Vedung, Institutt for bolig- og byforskning, Universitetet i Uppsala
Professor Tore Hansen, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Veileder:  Forskningsleder Lars Gulbrandsen, NOVA, og professor Bo Bengtsson, Bostadsforskningsinstituttet i Gävle, Universitetet i Uppsala

Sammendrag

Boligpolitikk mellom velferd og marked. Om fordelingsvirkninger og endringer i boligpolitikken

Boligpolitikk og boligmarked er tema i avhandlingen til Mary Ann Stamsø. Hun forsvarer sin avhandling for Ph.d-graden ved universitetet i Oslo tirsdag 9. desember. Avhandlingen viser at boligpolitikken i Norge har endret seg fra å ha typiske sosialdemokratiske kjennetegn frem til begynnelsen av 1980-tallet med sterk styring og omfattende subsidier, til typiske liberalistiske kjennetegn i dag med marginalt offentlig engasjement, også i internasjonal sammenheng.

Avhandling består av 4 artikler, i hovedsak basert på kvantitative analyser.

Norge har gått fra å ligge i verdenstoppen mht. offentlige utgifter til boligformål til å ligge på langt under gjennomsnittet i OECD-land. Skattefavorisering av eid bolig er spesielt sterk i Norge og boligmarkedet preges av ustabilitet. Annen velferdspolitikk i Norge karakteriseres derimot med typiske sosialdemokratiske kjennetegn. Fra 1980 til 2001 har selveierandelen økt i flere OECD-land, og de fleste økte offentlige utgifter til boligformål bortsett fra Norge. Studien viser også at land med høy selveierandel har lavere offentlige utgifter til andre velferdsformål, særlig til pensjon.

Fordi Norge satser lite på boligpolitiske virkemidler er økonomisk sosialhjelp til bolig omfattende. Studien viser at sosialhjelp til bolig har uheldige fordelingsmessige virkninger med ulik praksis mellom sosialkontorene, og med kompliserte retningslinjer og skjønnsmessige vurderinger. Analysen av boligtilskudd til etablering i eid bolig viser at dette virkemiddelet ikke er egnet til å justere for endring i bokostnader som følge av prissvingninger, og at tildelingen preges av skjønnsmessige vurderinger uten samsvar med retningslinjene. Dette virkemiddelet er sjeldent brukt i internasjonal sammenheng.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ingar Bondhus.

Publisert 4. des. 2008 09:56 - Sist endret 4. des. 2008 12:48