Disputas: Pinar Tank

Cand.polit. Pinar Tank ved The International Peace Research Institute, Oslo (PRIO) vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Turkey’s Military Elite at a Crossroad: Paths to Desecuritisation?

Prøveforelesning

Selvvalgt tema for prøveforelesning: How does humanitarian intervention challenge the role of the military?

Oppgitt tema for prøveforelesning: A discussion of the relevance of the concepts state identity, national identity and desecuritazation in the analysis of the role of the military in contemporary Turkey

Tid: 18. juni
kl 15.15 (selvvalgt tema)
kl 16.15 (oppgitt tema)

Sted: Ragnar Frisch' Auditorium, Ullevål Kino

Bedømmelseskomité

Professor Sabri Sayari, Sabanci University Orhanli, Tuzla Istanbul, Turkey
Professor Uffe Østergård, Copenhagen Buisness School
Førsteamanuensis Anne Julie Semb, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Bernt Hagtvet, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Avhandlingen til Pinar Tank omhandler det tyrkiske militærets politiske rolle og hvordan dette har endret seg fra 2000 til 2008. Hun har studert militærets egen oppfatning av sin historiske rolle i en periode der Tyrkia ble sterkt presset i retning demokratiske reformer som følge av landets ønske om EU- medlemskap.

Med utgangspunkt i en serie kvalitative casestudier fokuserer doktoranden på noen av de aller mest betente spørsmålene i dagens Tyrkia, deriblant det kurdiske spørsmålet, politisk islam og Kypros. Militæret har tradisjonelt hatt stor makt og innflytelse over disse spørsmålene, som anses å være avgjørende for opprettholdelsen av den tyrkiske staten. Gjennom sin politiske rolle definerer det tyrkiske militæret identiteten til den moderne tyrkiske republikken. Doktoranden har benyttet intervjuer for å belyse militærets synspunkter i arbeidet med å vurdere hvorvidt det tyrkiske militæret vil være villig til å gi avkall på sin politiske makt, slik EU krever.

På de områdene der det har skjedd en vesentlig forandring i militærets politiske rolle i perioden 2000-2008, søker doktoranden å forklare hvilken motivasjon som ligger til grunn for forandringen, og ikke minst, hvorvidt det er et vedvarende skifte. I analysen av empiriske data er Ole Wæver og Københavnskolens teorier, samt konstruktivistisk teori benyttet som viktige verktøy. Doktoranden poengterer at tilbaketrekkingen av militæret fra den politiske arena vil påvirke identiteten til den tyrkiske staten.

Pinar Tank er født i Ankara, Tyrkia. Hun tok Masters of Philosophy graden i 1993 ved St. Andrews universitetet Skottland. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Institutt for fredsforskning, Oslo.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dagfinn Hagen.

Publisert 20. mai 2009 12:40 - Sist endret 5. feb. 2014 13:05