Disputas: Ole Gunnar Kaldor Austvik

Cand. oecon. (Universitetet i Oslo) and Master of International Relations (Harvard University) Ole Gunnar Kaldor Austvik ved Høyskolen i Lillehammer vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): The Norwegian State as a Natural Gas Entrepreneur. The Impact of the EEA Agreement and EU Gas Market Liberalization

Prøveforelesning

Selvvalgt:
"The generally misguided long-term oil price forecasts. Price formation and policy implication."

Oppgitt:
"Discuss strength and weaknesses related to various empirical methods in interdisciplinary fields like International Political Economy."

Tid: 12/3 kl 16.15
Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Bedømmelseskomité

Professor Jonathan Moser, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
Professor Rainer Eising, Friedrich-Schiller universitetet i Jena
Professor Dag Harald Claes, Institutt for statsvitenskap, UiO

Leder av disputas:  Professor Hanne Marthe Narud

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ingar Bondhus.

Publisert 20. feb. 2009 12:42 - Sist endret 5. feb. 2014 13:05