Disputas: Lovise Aalen

cand. polit. Lovise Aalen ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Institutionalising the Politics of Ethnicity. Actors, power and mobilisation in southern Ethiopia under ethnic federalism

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Christopher Clapham ved African Studies ved Cambridge University
Professor Jean-Pascal Daloz ved Maison Française and at the Department of Politics, Oxford University og professor II ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis Karin Dokken, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Per Kristen Mydske, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Veileder:  Førsteamanuensene Nils Butenschøn og Kjetil Tronvoll ved Norsk senter for menneskerettigheter

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ingar Bondhus.

Publisert 12. mars 2008 13:36 - Sist endret 3. apr. 2008 12:11